Norads varslingsteam

Varslingsteamet håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norads midler og varsler om trakassering hos Norads partnere.
Dersom du har mistanke om økonomiske misligheter, trakassering eller andre kritikkverdige forhold, kan dette rapporteres til Norads varslingsteam eller gjennom Norads eksterne varslingskanal.
 
Norad tar varsler på alvor, og det er trygt å varsle til Norad. Les mer om hvordan du varsler på norad.no/varsling.

Kontakt avdelinga

Ansatte