Statistikkseksjonen

Seksjonen utarbeider styringsinformasjon for Utenriksdepartementet og Norad, rapporterer om Norges bistand til OECD/DAC, utarbeider offentlig tilgjengelig nettbasert statistikkdatabase for samlet norsk bistand og følger opp internasjonale åpenhetsforpliktelser.