Stig Ingemar Traavik

Stilling

Leiar
Avdelingsdirektør

Avdeling

Avdeling for klima, energi og miljø
+4723980024
+4723980027