Seksjon for miljø og matsikkerhet

Seksjonens fagområder er matsikkerhet, landbruk, fiskeri og miljøsamarbeid. De multilaterale matsikkerhetsorganisasjonene i Roma er sentrale aktører. Landbruksinnsatsen er knyttet til internasjonal landbruksforskning, herunder Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) og Global Crop Diverity Trust (GCDT), samt klimatilpassing og klimatjenester. Innenfor fiskeriforvaltning ligger arbeid med bilateralt fiskerisamarbeid, EAF Nansen-programmet, ulovlig fiske, aquakultur og oppdrett. Miljøsamarbeid er knyttet til bilaterale miljøprogrammer og naturressursforvaltning.