Velkommen til Kraftmøte om Norges internasjonale havsatsing

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell har gleden av å invitere til kraftsamling om Norges internasjonale havsatsing 9. mars 2022, kl. 09 - 13, med registrering og kaffe fra 08.30, på DOGA-huset i Oslo og digitalt.

Norge har en pådriverrolle i innsatsen for å fremme bærekraftig havforvaltning internasjonalt. Havpanellandene har forpliktet seg til å utvikle bærekraftig forvaltning for 100 % av sine kyst- og havområder under nasjonal jurisdiksjon innen 2025 og oppfordrer alle andre kyst -og havstater til det samme innen 2030. Ingen aktør eller land klarer dette alene. Dette vil kreve betydelig felles innsats fra Norge og andre.

Den havrelaterte bistanden involverer kompetansemiljøer i akademia, offentlige etater, sivilt samfunn og næringsliv, i tillegg til internasjonale partnere. Norge har betydelig erfaring og kompetanse å trekke veksler på. Utenriksdepartementet og Norad ønsker derfor å invitere til et årlig nasjonalt havmøte for å samle alle disse gode kreftene. Med de høye ambisjonene Norge har må de relevante miljøene samordne innsatsen og trekke i samme retning. Formålet med møtet er å skape en møteplass for aktørene som er engasjert på feltet, gi deltakerne en samlet oversikt over havsatsingen og mobilisere bredt for mer samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker velkommen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltar også. Det legges opp til en rekke spennende innlegg og diskusjon om viktige tema for havsatsingen, men også tid til mingling og nye bekjentskap.

Klikk her for påmelding

 

Program

Kraftsamling for Norges internasjonale havsatsing

9. mars, DOGA-huset og digitalt. Kaffe og registrering fra 08.30.

09:00 - 10:20: Det store bildet: Havforvaltning og utviklingssamarbeid

 • Statsminister Jonas Gahr Støre
 • Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
 • Vekst, velstand og bærekraft:  Norges bidrag som havnasjon. Sturla Henriksen, UN Global Compact
 • Reisebrev fra tareskogen, Pia Ve Dahlen, Marinbiolog, forfatter


Panelsamtale (Moderator: Unni Kløvstad)

 • Bård Vegar Solhjell, Direktør for Norad
 • Nils Gunnar Kvamstø, Direktør for Havforskningsinstituttet
 • Sturla Henriksen, UN Global Compact
 • Pia Ve Dahlen, Marinbiolog, forfatter

 

10:20 - 10:40: Pause

 

10:40 - 11:35Et hav av kunnskap

 • Hva vet vi? Mari Sundli Tveit, Direktør for Forskningsrådet
 • Det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Henrik Harboe, Utenriksdepartementet
 • Norsk havbistand, Jorun Nossum, Norad.

Panelsamtale (Moderator: Peter Haugan)

 • Siri Granum Carson, Direktør, NTNU Havrom
 • Merete Tandstad, koordinator for EAF-Nansen programmet, FAO
 • Mari Sundli Tveit, Direktør Forskningsrådet
 • Henrik Harboe, Utenriksdepartementet

 

11:35 - 11:50: Pause

 

11:50 - 12:50Et hav av muligheter

 • Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran
 • Den Blå økonomien mot 2050 – muligheter og utfordringer. Bente Pretlove, Forskningsleder hav, DNV  


Panelsamtale (Moderator: Jan Gunnar Winther)

 • Jonas Skattum Svegaarden, CEO Katapult Ocean
 • Øyvind Ørbeck Sørheim, Administrerende direktør i Norges Vel
 • Karoline Andaur, Generalsekretær WWF Norge
 • Bente Pretlove, DNV
 • Christine Spiten, CEO & Co-Founder, EntrepreneurShipOne

12:50 – 13:00: Oppsummering v/ Bård Vegar Solhjell, Direktør for Norad


13:00: Lunch

Publisert 22.02.2022
Sist oppdatert 22.02.2022