Colombia: en historisk seier for både urfolk og regnskogen

Områdene der urfolk bor er de best bevarte områdene av Amazonas. Men regnskogen og menneskene som bor der er under konstant press fra store kommersielle krefter som rydder skogen for å tjene penger.

Kvegdrift, jordbruk, illegale kokaplantasjer, gruvedrift, oljeutvinning, store damprosjekter og/eller tømmereksport utgjør de største truslene. Bygging av veier, infrastruktur og byutvikling truer også den dyrebare regnskogen og urfolks-territoriene.

I denne filmen møter vi tre colombianske urfolksledere som har kjempet for sine rettigheter i flere tiår – med livet som innsats. 

I 2018 vant urfolkene i Colombia en historisk seier. Med “decreto 632” fikk urfolk offisielt erklært retten til å råde over eget land. Og når vi vet at urfolk er skogens beste voktere, kan vi slå fast at «decreto 632» også er en seier for naturen og klima.

Decreto 632 er en livsviktig plan, men det er likevel et stykke igjen før hele planen er gjennomført i praksis. Det er et prosjekt under bygging.

Urfolkslederne Gerardo Macuna, Adiela Matapo og Fabio Valecia tar oss med til en “maloka”, som i likhet med «decreto 632» er under konstruksjon, ennå ikke helt ferdig bygget. Malokaen er et hellig sted for urfolk i Colombia. Her samles landsbyen til tradisjonelle feiringer, viktige møter og spirituelle ritualer, som skal bidra til orden og balanse i kosmos.

Med råderett over egne territorier ønsker urfolkene i Colombia å kombinere egne tradisjoner og all den kunnskapen de har om forvaltning av naturen med «vestlige» ideer om demokrati og styresett.

 

Visste du at...

  • Du finner hele 10 prosent av verdens plante-og dyrearter i Colombia, ifølge konvensjonen for biologisk mangfold.

  • Over 50 år med væpnet konflikt har forhindret utvinning av ressurser, og regnskogen har i stor grad stått urørt. Etter fredsavtalen i 2016 økte avskogingen betydelig.

  • Kvegdrift, industrijordbruk, kokaplantasjer og mineralutvinning utgjør de aller største truslene mot regnskogen og folkene som bor der.

  • I 2022 var Colombia det landet i verden med flest drap på urfolk, miljøaktivister og mennesker som kjemper for sine landrettigheter (60 drepte), ifølge Global Witness.

  • FNs erklæring for rettighetene til urfolk ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. september 2007, etter mer enn 20 års forhandlinger mellom stater og urfolks-representanter.

  • Urfolksterritoriene dekker 53 prosent av colombiansk Amazonas, med 59 urfolksgrupper fordelt på 169 urfolksterritorier.

  • Urfolk i Colombia fikk i 2018 anerkjent territorielle rettigheter til et område på størrelse med Norge (321 000 km²).

  • Det er fortsatt nærmere 700 uavklarte territorie-krav og tvister i Colombia.

 

 
Publisert 25.06.2024
Sist oppdatert 25.06.2024