Tanzania-Norge – en afrikansk suksesshistorie

50 år med energisamarbeid mellom Tanzania og Norge er samlet mellom to permer. Gjennom fem tiår har Tanzania sett stor fremgang med utvikling av vannkraft, energi-infrastruktur og strømtilgang i landsbyer.

I løpet av de siste 50 årene har Tanzanias strømproduksjon økt over 10 ganger fra 500 GWh til over 6000 GWh. Norge har bidratt med ekspertise på blant annet vannkraft og utdanning samt støtte til økonomisk finansiering.

En ny rapport fra Norad belyser de viktigste resultatene og erfaringene fra samarbeidet mellom Tanzania og Norge.

Flere kvinner i energisektoren

Samarbeidet mellom de to landene har ført til økt kapasitet innen energisektoren. Norge har blant annet støttet likestilling i høyere utdanning, gjennom støtte til kvinner som har fullført ingeniørstudier, men som trenger praksis for å bli sertifiserte ingeniører.

Frem til i dag har 700 kvinnelige ingeniørstudenter deltatt i utdanningsprogrammet ved Engineers Registration Board som Norge har bidratt til.

Elektrifisering på Zanzibar

Samarbeidet inkluderer også støtte til elektrifisering og kapasitetsbygging i Zanzibar. Sammen med Tanzania of Zanzibar støttet Norge en undersjøisk kabel som knyttet øya Pemba til det nasjonal strømnettet. Øyas 400.000 innbyggere fikk gjennom dette prosjektet tilgang til mer stabil strøm.

Fokus for kapasitetsbyggingen har vært å bidra til å utvide sektoren som bygging av rammeverk og institusjoner for å kunne styre energisektoren i Tanzania. Herunder kommer prising, retningslinjer for å drifte systemene og optimalisering av strømsystemet.

Vannkraftsamarbeid

I 1970 spurte Tanzania om Norge kunne bidra til å kartlegge landets potensial for vannkraft. Dette ble starten på det som har blitt tre vannkraftverk med en total kapasitet på 328 MW. Dette utgjør nær 60 prosent av Tanzanias produksjon av vannkraft.

Vannkraftnasjonen Norge har delt egne erfaringer, og bidratt til å finne ut hvilke tekniske løsninger som passer best for Tanzania, blant annet for å samle hydrologiske data. Ved å lage nye systemer for måling av vannføringen i elver og vassdrag har det vært mulig å finne strømpotensialet i eventuelle vannkraftverk i Tanzania.

Samarbeidet har også hatt fokus på effektiv drift og vedlikehold av vannkraftanleggene kjent som ‘Big Five’. Dette har spart kraftselskapet for opptil 20 millioner amerikanske dollar.

Masterstudenter til NTNU

Én ting er infrastrukturen, det langsiktige samarbeidet krever også investeringer i mennesker som kan jobbe i sektoren. Kunnskapsheving og utdanningsmuligheter er viktige komponenter for et suksessfullt samarbeid.

40 masterstudenter fra Tanzania har studert vannkraft ved NTNU og flere av disse er i dag sentralt plassert innen energisektoren i landet. 100 andre studenter har studert fornybar energi gjennom et norskstøttet program ved universitet i Dar es Salaam.

Største til elektrifisering på landbygda

Støtte til Rural Energy Agency (REA) utgjør det største samarbeidet mellom Norge og Tanzania i dag. I 2007, da REA ble etablert hadde kun to prosent av befolkningen elektrisitet. Mindre enn ti år senere rapporterer REA selv om 50 prosent dekning.

Arbeidet frem til i dag har blant annet fokusert på å strømføre landsbyer langsmed en 400 kV-transmisjonslinje, fra Iringa via Dodoma og Singida til Shinyanga. Gjennom et fortettingsprogram har REA sørget for tilknytninger for mennesker og husholdninger innen en radius på 1,2 kilometer fra denne kraftlinjen. Ved sluttføringen av den første fasen er 143.000 mennesker tilført strøm på denne måten.

Store mål

Myndighetene i Tanzania har et mål om å oppnå 75 prosent elektrifisering innen 2035. Tanzania har stort potensial for å utvikle fornybar energi, som f.eks. vind og sol. Vinden blåser mye i den perioden det er tørke, og vannreservoarene har stor produksjonskapasitet i den perioden av året når det blåser minst.

Flere norske aktører er involvert i å utvikle fornybar energi i landet. Norge ønsker å være en partner for Tanzanias videre utvikling av fornybare energiressurser, og i arbeidet med å nå bærekraftsmål 7. I dette arbeidet ligger det potensiale for flere norske selskaper til å investere i Tanzania i årene som kommer.

Det langsiktige arbeidet har bidratt til at Tanzania nå har et energisystem som står på egne ben.

Publisert 14.06.2021
Sist oppdatert 14.06.2021