Løsninger for mennesker, klima og natur

Last ned rapporten

Bistandens bidrag til å redusere klimagassutslipp: Løsninger for mennesker, klima og miljø Last ned

Mer av det vi er gode på

Nye områder mot år 2030

Last ned rapporten

Bistandens bidrag til å redusere klimagassutslipp: Løsninger for mennesker, klima og miljø Last ned

<p><em><strong>Om grafen:</strong>Grafen sammenstiller alle lands &oslash;kologiske fotavtrykk og menneskelige utvikling. Nederst til h&oslash;yre i grafen er kombinasjonen av h&oslash;y menneskelig utvikling innenfor jordklodens kapasitet. Norge er et av mange land som sk&aring;rer h&oslash;yt p&aring; h&oslash;y menneskelig utvikling, men langt utenfor klodens kapasitet. Antall jordkloder (globale fotavtrykk) er et m&aring;l p&aring; hvor mye areal av biologisk produktivt land og vann et individ, en befolkning eller aktivitet krever for &aring; produsere alle ressursene det bruker og for &aring; absorbere avfallet det genererer, ved hjelp av r&aring;dende teknologi og ressursforvaltning. Det &oslash;kologiske fotavtrykket m&aring;les vanligvis i antall jordkloder (globale hektar).</em></p>

Hvordan sikre en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter? Fram til i dag har økonomisk utvikling globalt skjedd på bekostning av nedbygging av natur, utryddelse av arter og voldsomme klimagassutslipp. Ingen land har til nå knekt koden for å sikre høy sosial og menneskelig utvikling uten samtidig å overgå planetens tålegrenser.