- Ny strategisk innretning på informasjonsstøtten

Bærekraftsmålene setter rammen. Avtalene skal gjelde for fem år. Og ordningen skal være konkurransebasert. Dette er forslagene til en ny innretning for informasjonsstøtten, som nå går ut på høring.

Norad jobber for tiden med en ny innretning for informasjonsstøtten. Det er planlagt en ny utlysning over tilskuddsordningen i løpet av 2020. Nå sendes et høringsnotat utarbeidet av Norad ut på høring.

- Bærekraftsmålene er rammen rundt Norads arbeid fram mot 2030. Målene fordrer et bredt og samstemt utviklingsarbeid og flere og nye typer av partnerskap. Derfor blir dette rammen for ny innretningen av informasjonsstøtten, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn og privat sektor i Norad.

Hun trekker fram klimamålene som spesielt viktige.

- Gitt den akutte klimakrisen som rammer de fattigste hardest , ønsker vi dette som en tematisk prioritet, sier Fone. I tillegg vil Norad gi prioritet på et bredt felt av saker tilknyttet kapital, som kapitalstrømmer, skatt, jobbskaping og investeringer.

Nye målgrupper

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer i den norske befolkningen. I 2019 mottok 39 prosjekter til sammen 60 millioner kroner gjennom ordningen.

En evaluering av ordningen i 2017 dokumenterte gode resultater, men slo fast at det er behov for å nå nye målgrupper. Dette har vært fokus for det pågående arbeidet med tilskuddsordningen. Blant annet er det foreslått å prioritere samarbeidsprosjekter mellom sivilt samfunn og privat sektor.

Prosjekter som når bredt ut både geografisk og demografisk vil prioriteres. Organisasjonene oppfordres også til å ta i bruk innovative kommunikasjonsformer.

-Norad ønsker å prioritere brede samarbeid mellom organisasjoner og nye grupper som kanskje ellers ikke diskuterer internasjonale spørsmål. Derfor håper vi å motta søknader der nye målgrupper fra hele landet er inkludert, sier Fone.

Enklere å søke

Norad ønsker også forenkle forvaltningen av ordningen slik at det blir enklere både å søke og å rapportere på resultater som oppnås.

Så langt i prosessen har mer enn 20 organisasjoner kommet med innspill til hvordan den nye innretningen for informasjonsstøtten bør utformes. Disse innspillene er tatt med inn i høringsnotatet som Norad har utarbeidet. I tillegg til innspillene baseres forslaget fra Norad på erfaringer fra egen organisasjon og nevnte evaluering fra 2017.

Høringsrunden er satt fra 7. februar til og med 28. februar.

Publisert 07.02.2020
Sist oppdatert 07.02.2020