2,24 milliarder til norske organisasjoner

Norad inngår avtaler med ti norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Redd Barna er største mottaker med 1,15 milliarder kroner over fem år.
Bevilgningen dekker tiltak som skal styrke sivilt samfunn i utviklingsland og dets evne og kapasitet til å fremme utvikling i eget land. Ett av kriteriene i årets runde er at tiltakene må bidra til å oppnå bærekraftsmålene og prinsippet om at ingen skal utelates.
 
- Norge har mange sterke og gode utviklingsorganisasjoner. De spiller en nøkkelrolle for å nå bærekraftsmålene og det er derfor flott at norske myndigheter kan støtte deres arbeid, sier Wenche Fone, avdelingsdirektør i avdeling for sivilt samfunn i Norad.
 
Norad inngår inntil femårige avtaler som gir organisasjonene rom til å utvikle et langsiktig arbeid, basert på egne prioriteringer og i samarbeid med sine partnere.
 
- Sivilsamfunnsorganisasjonene er sentrale aktører i arbeidet for utsatte grupper og deres rettigheter, understreker Fone.

Grundig vurdering

Av 23 søknader ble 12 vurdert som gode nok til å gjennomgå full søknadsbehandling. Ti av disse har fått avtale. Av de øvrige ble noen avslått på formelt grunnlag, mens andre ikke nådde opp i konkurransen. Se oversikt over organisasjonene og hvor mye støtte de får lenger ned i saken.
 
Søknadene er vurdert ved hjelp av verktøyet RAM (Resource Allocation Model). Organisasjoner som oppnådde høy score ved hjelp av RAM-metoden, har fått en økning på opptil 15 prosent fra tidligere år (2018). Andre organisasjoner har fått reduksjon på inntil 15 prosent.
 
- Det er et betydelig ansvar å forvalte bistandsmidler som skal til verdens fattige. Derfor setter vi klare krav og premierer de som leverer best søknader og kan vise til oppnådde resultater. De med lavest kvalitet fases ut eller får redusert tilskudd, forteller Fone.
 
Til forskjell fra tidligere år fikk alle søkere en tilbakemelding fra Norad i desember med RAM-score og tentativ tildeling. Søkere som gikk videre derifra, ble bedt om å bidra med tilleggsinformasjon og eventuelt forbedringer.
 
Dialogen mellom Norad og organisasjonene som gikk videre i søknadsbehandlingen har tatt noe mer tid enn forventet, forteller Fone. Særlig for de større organisasjonene var det behov for utbedringer av for eksempel risikoanalyse og resultatrammeverk.
 
De første avtalene ble inngått etter at Norad mottok tildelingsbrev fra Utenriksdepartementet 18. mars i år. De siste avtalene underskrives i løpet av mai.

Organisasjoner som har fått innvilget søknader

Redd Barna
Avtalebeløp totalt: 1.150.000.000
Avtaleperiode: 5 år
Redd Barna får også midler over andre poster.
 
Strømmestiftelsen
Avtalebeløp totalt: 445.783.000
Avtaleperiode: 5 år
Strømmestiftelsen er tidligere tildelt totalt 25 millioner kroner i en separat Sahel-avtale. Denne er nå inkludert i beløpet over.
 
ADRA
Avtalebeløp totalt: 178.000.000
Avtaleperiode: 5 år
ADRA er tidligere tildelt totalt 38 millioner kroner i en separat Sahel-avtale. Denne avtalen er ikke inkludert i beløpet over. ADRA mottar også midler over andre poster.
 
Forut
Avtalebeløp totalt: 154.000.000
Avtaleperiode: 5 år
 
FOKUS
Avtalebeløp totalt: 115.093.260
Avtaleperiode: 4 år
FOKUS får også midler over andre poster, som 18 millioner over likestillingsposten. 
 
LO
Avtalebeløp totalt: 105.000.000
Avtaleperiode: 5 år
 
Afghanistankomiteen
Avtalebeløp totalt: 30.000.000
Avtaleperiode: 3 år
Afghanistankomiteen får også midler fra regionbevilgningen for Afghanistan. Denne er på totalt 60 millioner kroner i en treårsperiode. Denne avtalen er ikke inkludert i beløpet over. 
 
Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Avtalebeløp totalt: 29.045.000
Avtaleperiode: 5 år
 
Norges idrettsforbund (NIF)
Avtalebeløp totalt: 27.010.000
Avtaleperiode: 3 år
 
FRI
Avtalebeløp totalt: 7.168.000
Avtaleperiode: 3 år

Advokatforeningen har fått støtte til utfasing av pågående prosjekt. Avtalen er på ett år og 3,9 millioner kroner for å sikre forsvarlig utfasing.
Publisert 29.05.2019
Sist oppdatert 29.05.2019