Fiskemarked i Tanzania
Fiskemarked i Tanzania.
Foto: Ken Opprann/Norad

Skal gi gratis værvarsel til Afrika

Værvarsel som gratis digitalt fellesgode er blitt en selvfølge i Norge.

Gjennom et prosjekt finansiert av Norad, skal Meteorologisk institutt (MET) bidra til at Tanzania og Malawi får nyte godt av det samme.

Samarbeidet finansieres av Norad, og fredag 6. desember signeres avtalen av Norad-direktør Jon Lomøy og MET-direktør Roar Skålin.

– Denne avtalen kan få stor betydning for mennesker i det sørlige Afrika, spesielt bønder og fiskere som er avhengig av å vite hvordan været blir. For dem handler det om hele livsgrunnlaget, og om de får nok mat på bordet til familien, sier Jon Lomøy, direktør i Norad.

En bonde i Malawi er avhengig av å vite når regnsesongen starter for å avgjøre når han skal så og en fisker på Zanzibar må vite om været er stabilt nok til å kunne dra ut på fiske. Mange bønder over hele Afrika baserer seg på tradisjonell kunnskap om vær og klima, men med klimaendringene blir denne kunnskapen utfordret, og været som tidligere var stabilt, er ikke lenger det. Regnet kommer ikke lenger når det pleier og værtegnene kan være upålitelige.

At værvarsel som gratis digitalt fellesgode tas for gitt i Norge, skyldes ikke minst Yr, som er en gratis og reklamefri værtjeneste laget i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt og NRK. Yr er i utgangspunktet utviklet for nordmenn i Norge og utlandet og turister på norgesferie. Men i og med at den tilbyr værvarsel av høy kvalitet for mer enn 10 millioner steder i verden, er den allerede en mye brukt digital ressurs i flere afrikanske land.

Værvarsler kan redde liv

Pålitelige og nøyaktive værvarsler er avgjørende for den store delen av befolkningen som er avhengige av naturen for sin inntekt.

I tillegg er et godt varslingssystem for katastrofer knyttet til ekstremvær avhengig av relevante, oppdaterte og pålitelige værvarsler.

Nasjonale meteorologiske tjenester produserer værvarsler, men ofte basert på utilstrekkelig underlagsinformasjon og med for lav treffsikkerhet. Ofte når heller ikke varslene ut til brukerne i tide og på en forståelig måte.

– Nå vil vi at tjenestene og dataene til Meteorologisk institutt skal bli enda mer tilgjengelig for lokalbefolkningen i afrikanske land, spesielt de som er avhengig av å vite hvordan været blir i jobbsammeheng eller for å komme seg unna i tide før værkatastrofer inntreffer. Vi tror det kan redde liv, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Støtter opp under FNs Bærekraftsmål

Prosjektet starter med en pilotfase på ett og et halvt år, og vil skje i samarbeid med Tanzania Meteorological Authority (TMA) og Malawi Department of Climate Change and Meteorological Services (DCCMS). Pilotfasen skal brukes til å undersøke hvordan værdata- og tjenester kan bli digitale fellesgoder for de to afrikanske landene. Målet er at pilotfasen skal lede til et fullt prosjekt over fem til ti år.

– Å gjøre dataene våre til et globalt, digitalt fellesgode, er vårt utgangspunkt. Prosjektet vil støtte opp under FNs bærekraftmål, gjennom å bidra til produktivitet i jordbruk og matproduksjon, tilpasset framtidens klimaendringer og ekstremvær, sier MET-direktør Roar Skålin.

Norad har derfor over flere år støttet kapasitets- og systembygging for utvikling av klimatjenester gjennom verdens meteorologi organisasjon (WMO), samt direkte kapasitetsbygging av meteorologiske tjenester i Asia gjennom Meteorologisk Institutt. Nå tilfører vi et nytt verktøy til dette arbeidet.

Åpne, gratis data

Meteorologisk institutt har en åpen data-politikk, og dataene som værvarslene er basert på er gratis tilgjengelig gjennom et API (et programmeringsgrensesnitt). Dataene bak Yr er delbetalt av norske skattebetalere, og kommer fra globale værsentere som for eksempel European Center for Medium-range Weather Forecast.

Yr har altså ikke eksklusivt eierskap til dataene, og i utgangspunktet kan alle som ønsker det bruke dataene direkte i sine egne digitale løsninger. Gitt behovet for å øke kvaliteten på og tilgjengeligheten av værvarsler i mange utviklingsland, ligger det et stort potensial i å gjøre dataene bak Yr enda mer tilgjengelig.

Digitale fellesgoder

Norad inngår derfor en en avtale med Meteorologisk institutt om et pilotprosjekt for å jobbe med hvordan disse åpne værdataene kan tas bredere i bruk som et eksisterende digitalt fellesgode, samt å bistå i utvikling av lokale værtjenester i Afrika. Pilotprosjektet vil gjennomføres i Malawi og Tanzania, i tett samarbeid med de nasjonale værvarslingstjenestene der. Det er viktig at denne utviklingen involverer og er drevet frem av de lokale meteorologiske instituttene for å sikre best mulig lokalt tilpassede værvarsler. Målet er å komme fram til en tilnærming og metode som kan skaleres opp til flere land.

Digitale fellesgoder og prosjektet med Meteorologisk institutt er også et hovedtema under årets Noradkonferanse, onsdag 11. desember.

Konferansen handler om digitalisering og utvikling. Til konferansen kommer et stort knippe internasjonale og norske eksperter og innovatører for å diskutere digital inkludering, digitale fellesgoder, demokratisering og menneskerettigheter og nye teknologier.

Publisert 09.12.2019
Sist oppdatert 09.12.2019