Se Noradkonferansen 2019

Vi har samlet alle alle innlegg og debatter fra Noradkonferansen 2019. Årets tema er digitalisering og utvikling.

Digitalisering åpner for store muligheter, også i utviklingspolitikken. Det kan være et viktig virkemiddel for fattige land til å hoppe over utviklingstrinn mange rike land har gått gjennom.

Årets konferanse belyser utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering og utvikling:

  • Digital inkludering – hvordan får verdens fattige tilgang til internett
  • Digitale fellesgoder – hvordan åpne, digitale løsninger bidrar til bedre helse, utdanning og landbruk
  • Rettigheter og demokratisering – hva har det å si at myndigheter skrur av internett eller bruker dine personlige data mot deg?
  • Ny teknologi - hvordan kan fattige land bruke digitale teknologier til raskere utvikling

Hvordan kan land som Norge bidra til dette? Hva er fallgruvene? På årets Noradkonferanse viste et inspirerende knippe internasjonale og norske eksperter og innovatører vei!

Se sesjonene igjen

Under følger alle presentasjoner og innlegg under konferansen, i samme rekkefølge som de ble fremført i programmet.

Publisert 11.12.2019
Sist oppdatert 11.12.2019