- En kvalitetsreform der Norad styrkes

Regjeringen har besluttet at Norad skal styrkes. Norads direktør er glad for å ha fått en beslutning om retning på reformen av norsk bistandsforvaltning.
Fredag 10. mai ble regjeringens modell for bistandsforvaltningen offentliggjort. Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid – vil få delegert ansvar for større deler av bistandsforvaltningen.

- Hovedretningen er nå kjent. I all hovedsak kan vi være godt fornøyd med det. Vi har en avklaring. Norad ikke bare består – vi styrkes. Jeg opplever i dag at vi har fått fornyet tillit, sier Norads direktør Jon Lomøy. 

Forsvarlig forvaltning

- Norad kjennetegnes av sterk faglighet, solid forvaltningskompetanse og høy faglig integritet. Vi skal fortsette å være garantisten for at Norge holder en høy faglig standard i vår bistand og være en langsiktig og forutsigbar samarbeidspartner i kampen mot fattigdom.
 
Regjeringens hovedmål i utviklingspolitikken er å bidra til å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. Norsk bistand skal være ubunden, effektiv og resultatorientert.
 
Reformen innebærer en tydelig ansvarsdeling mellom de to statsrådene og mellom Utenriksdepartementet og Norad. Målet er å gi bedre kvalitet i bistandsforvaltningen, mer effektivitet og bedre samspill mellom de ulike aktørene. 
 
I 2018 bidro Norge med 34,6 milliarder kroner til utviklingssamarbeid. Norad forvaltet 10,3 milliarder kroner av disse.

Stor usikkerhet

Reformen ble først varslet av regjeringen i januar 2018. Lomøy legger ikke skjul på at ventetiden har vært belastende for hele direktoratet. Nå ventes en fase to i reformprosessen.
 
I denne fasen vil blant annet ansvars- og oppgavefordeling gjennomgås i detalj, og det skal lages en gjennomføringsplan for reformen.
 
- Vi går nå inn i en prosess med Utenriksdepartementet for å planlegge hvordan reformen skal gjennomføres og hvilke konkrete konsekvenser det vil få, sier Lomøy og understreker:
 
- Norad kjennetegnes av sterk faglighet, solid forvaltningskompetanse og høy faglig integritet. Dette skal bevares – og videreutvikles. Reformen er en anerkjennelse av den jobben vi alle gjør.
Publisert 10.05.2019
Sist oppdatert 10.05.2019