Ny handlingsplanen for bærekraftige matsystemer

Regjeringen lanserer ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk: Mat, mennesker og miljø.
Handlingsplanen er signert av syv ministre; utenriksministeren, utviklingsministeren, landbruk- og matministeren, fiskeriministeren, eldre- og folkehelseministeren, klima- og miljøministeren og næringsministeren.
 
Planen målbærer at Norge vil styrke innsatsen for økt bærekraftig matproduksjon, god ernæring, jobb- og verdiskapning, samt kapasitetsbygging og godt styresett.
 
Ifølge planen skal Norge spesielt arbeide for å nå småbrukere og småskalafiskere, med et særlig fokus på minst utviklede land og Afrika sør for Sahara. Dette innebærer at Norge skal styrke samarbeidet med globale samarbeidsaktører. Planen sier videre at Norge skal trekke på norske fagmiljøer der norsk kompetanse er etterspurt, blant annet gjennom et nytt program for landbruk for utvikling. 
 
Den overordnede målsetting for planen er økt matsikkerhet gjennom bærekraftige matsystemer.
 
Fire prioriterte delmål er definert for å støtte dette overordnede målet:
  • Økt bærekraftig og klimatilpasset matproduksjon og økt produktivitet fra variert landbruk, fiskeri og akvakultur.
  • Økt bærekraftig verdiskapning og næringsutvikling i matsektoren som gir stabil tilgang på sunn og trygg mat og mindre matsvinn.
  • Bedre ernæring basert på økt kunnskap og tilgang til et variert og sunt kosthold, trygg mat og rent drikkevann.
  • Bærekraftige matsystemer er fremmet i nasjonale, regionale og globale rammeverk og styrket gjennom institusjonsbygging.

Mer informasjon om lanseringen på regjeringen.no: Lansering av handlingsplan for bærekraftige matsystemer

Publisert 21.06.2019
Sist oppdatert 21.06.2019