Norads nye prinsipper skal ha fokus på sivilsamfunnets rolle for demokrati, menneskerettigheter og fattigdomsreduksjon.
Foto: Ken Opprann

Se innsendte innspill til prinsipper for sivilt samfunn

Norad har mottatt nærmere 60 skriftlige innspill fra organisasjoner og enkeltpersoner til nye prinsipper for støtte til sivilt samfunn.

Norad inviterte til åpen høring av Norads utkast til nye prinsipper i november 2017. Svarfristen ble utvidet fra 15. desember til 5. januar etter ønske fra organisasjonene.

- Vi takker for stor interesse og konstruktive innspill, sier avdelingsdirektør Wenche Fone.

Høringsinnspillene kommer fra et bredt spekter av sivilsamfunns¬organisasjoner, forskningsinstitusjoner og enkeltindivider, både i Norge og internasjonalt. Alle innspillene er gjort tilgjengelig via norad.no. Se lenger ned på siden.

Ferdigstilling våren 2018

Målet med de nye prinsippene er å utvikle et helhetlig rammeverk for Norads støtte og dialog med det sivile samfunn. Prinsippene skal gi veiledning til Norads strategiske planlegging for hele sivilsamfunnsporteføljen.

- Vi vil gå nøye gjennom alle kommentarer som kan bidra til at prinsippene blir et godt verktøy i Norads og sivilsamfunnets arbeid for demokrati, menneskerettigheter og fattigdomsreduksjon, sier Fone og legger til at Norad vil fortsette den muntlige dialogen med organisasjonene i andre fora.

Endelig utkast godkjennes av Norads ledelse og er forventet ferdigstilt våren 2018.

Les høringsinnspillene 

I alfabetisk rekkefølge

Publisert 08.01.2018
Sist oppdatert 08.01.2018