Regjeringens forslag til statsbudsjett 2019

Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det er en økning på 2,5 milliarder fra 2018.

Med det foreslåtte budsjettet vil bistanden tilsvare om lag en prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). En av satsingene regjeringen foreslår, er å øke budsjettet til klima- og skoginitiativet med 200 millioner kroner til 3,2 milliarder kroner.

Ny budsjettstruktur

I budsjettforslaget har regjeringen valgt å konsentrere bistandsinnsatsen om fem hovedprioriteringer: Helse, utdanning, næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, klima, miljø og hav og humanitær innsats. Om lag 23 milliarder kroner i budsjettet går til disse områdene. Det utgjør i overkant av 60 prosent av budsjettforslaget. 

Utenriksdepartementet har i forslaget til statsbudsjettet for 2019 innført en ny budsjettstruktur. Blant annet er flere bevilgninger samlet på tematiske poster, slik at årets budsjettproposisjon blir mer oversiktlig. Eksempelvis vil midler som tidligere gikk over posten for regionbevilgning til Afrika, nå i mye større grad gå over tematiske poster som utdanning, helse, landbruk, næringsutvikling og fornybar energi.

Økning til Kunnskapsbanken

Kunnskapbanken ble etablert i Norad 1. mars i år. I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Kunnskapsbanken og faglig samarbeid med 290 millioner kroner, til totalt nærmere 862 millioner kroner i 2019.

- Det er gledelig at regjeringen foreslår økning til Kunnskapsbanken. Faglig samarbeid er essensielt for at myndighetene i utviklingsland skal kunne levere på sine mandat, sier Tale Kvalvaag, direktør for Kunnskapsbanken.

- Vi ser frem til å utvikle nye kunnskapsprogram som Digitalisering for utvikling og Hav for utvikling. Norge har solid kompetanse innen begge temaene og vi vil dele kunnskapen med våre samarbeidsland.

Bedre skogovervåkning

Siden regjeringens klima- og skoginitiativ ble lansert rett før 2008, har norske myndigheter bevilget inntil tre milliarder årlig til satsingen. For 2019 foreslår regjeringen å øke budsjettet med 200 millioner kroner til 3,2 milliarder kroner.

Pengene er foreslått å gå til bedre tilgang til høyoppløselige satellittbilder som kan avdekke avskoging selv på små områder. Bildene skal bidra til at det blir lettere å måle avskoging, redusere usikkerhet rundt avskogingstall og gripe inn mot ulovlig avskoging.

Å stanse avskoging av tropisk skog er helt avgjørende for å nå globale klimamål og FNs bærekraftsmål.

Se flere pressemeldinger fra regjeringen om forslag til statsbudsjett på regjeringen.no: 

Publisert 08.10.2018
Sist oppdatert 08.10.2018