Reform i bistandsforvaltningen

Regjeringen har besluttet at bistandsforvaltningen skal reformeres. Nå foreligger mandatet for reformen.

Utenriksdepartementet (UD) med utviklingsminister Nikolai Astrup i spissen har nedsatt en prosjektgruppe for arbeidet. Norads direktør Jon Lomøy er en av seks medlemmer i prosjektgruppen, som skal ledes av Hege Hertzberg i UD.

- Regjeringen har besluttet at bistandsforvaltningen skal reformeres og nå har vi fått mandatet og informasjon om prosjektgruppen for dette arbeidet. Det er en godt sammensatt gruppe som har et felles mål om å bidra til at norsk bistand gir best mulige resultater, sier Lomøy.

Prosjektgruppens oppgaver er blant andre å identifisere organisatoriske grep, mulige gjennomføringsmodeller og konsekvenser av en endring i organiseringen av bistandsforvaltning i henhold til gruppens mandat. Se hele mandatet her

- Nå skal vi inn i en prosess der konsekvenser av forslag til endringer blir vurdert. For Norads del er det viktig å være en konstruktiv partner i dette arbeidet og bidra til et godt faglig grunnlag for beslutninger som skal tas, sier Lomøy, før han fortsetter: 

- Organiseringsmodell er aldri et mål, men et middel for å bidra til fattigdomsbekjempelse og utvikling. Det er mitt utgangspunkt for arbeidet.

Norad har i dag i underkant av 250 ansatte. I 2017 forvaltet Norad 9,5 milliarder kroner i norsk bistand. Dette utgjorde 28 prosent av den totale bistanden på 34,1 milliarder. 

- Som direktør for Norad er det også viktig for meg å legge til rette for en prosess som sikrer medvirkning, der faglige råd fra Norads medarbeidere kommer med i diskusjonene. Jeg er også opptatt av at vi fra Norads side har en oppfølging av våre medarbeidere underveis i denne reformprosessen som gjør at folk føler seg sett, hørt og ivaretatt.

Publisert 29.05.2018
Sist oppdatert 29.05.2018