- Godt nytt, men også utfordringer i evaluering av styrking av sivilt samfunn

Norad kommenterer evaluering av norsk bistand til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland gjennom norske organisasjoner.

Evalueringen av norsk bistand til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland gjennom norske organisasjoner viser at samarbeidet styrker lokale krefters stemme i det offentlige rom og oppnår gode resultater.

Videre sier evalueringen at lokale organisasjoner i sør er avhengig av samarbeid med norske organisasjoner, og at de norske organisasjonene er svake på å rapportere merverdien av egen innsats.

- Rapporten viser mye godt partnerskap mellom de norske organisasjonene og deres lokale partnere. Det er godt nytt, da et hovedformål med sivilsamfunnsstøtten er å styrke sivilt samfunn i utviklingsland, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i Norads avdeling for sivilt samfunn.

Partnerskap vs donor

Styrking av sivilt samfunn i utviklingsland er et hovedmål med bistanden via sivilt samfunn. Nesten all støtte til lokale organisasjoner i utviklingsland går via norske organisasjoner.  Norad jobber for å få mer av bistanden ut til partnere i sør, med minst mulig tilleggskostnader i Norge. Det er tett dialog med både norsk og utenlandsk sivilsamfunn om å forskyve mer makt til de lokale organisasjonene i sør. Det betyr ikke nødvendigvis mindre å gjøre for norske organisasjoner, ifølge Fone. 

- Evalueringen viser at partnerne i sør er like opptatt av det faglige og menneskelige fellesskapet som av pengene de mottar via norske partnere. Et godt partnerskap er også partnerskap når pengene blir borte, sier Fone, og trekker frem to viktige spørsmål:

  1. Blir det mer bistand og bedre resultater dersom noen partnere får midlene direkte?
  2. Våger vi å spørre partnerne om de foretrekker å få midlene uten en norsk organisasjon bak seg?

- Det er ikke sikkert det ofte er den beste løsningen, men det må være en del av nytenkingen, understreker Fone.

Hun legger også til at evalueringen gir viktige innspill i arbeidet med Norads nye prinsipper for sivilt samfunn som ferdigstilles i mars i år.

Med FNs bærekraftsmål som vår nye ramme, må også bistand via sivilsamfunnet fornye seg. Det gjør vi nå sammen skritt for skritt.

Publisert 31.01.2018
Sist oppdatert 31.01.2018