Nettportal om ansvarlig næringsliv

Deler krav og veiledning til ansvarlig næringsliv til norske bedrifter med internasjonal virksomhet.

Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar.

Det forventes at norske selskap:

  • Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i.
  • Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og benytter seg av disse for å utvikling strategier for ansvarlig forretningsdrift. 
  • Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selskapets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder.

Ny nettportal

6. februar 2018 lanseres en ny nettportal om ansvarlig næringsliv. I portalen finner du informasjon om hva slags krav og veiledning som gis på samfunnsansvar fra GIEK, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Utenriksdepartementet, Forskningsrådet og Norges OECD-kontaktpunkt.

Siden driftes av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Adressen er responsiblebusiness.no/nettportal-ansvarlig-naeringsliv.

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter slår fast at selskaper som søker statlig økonomisk støtte eller tjenester, skal få god og samstemt informasjon og veiledning om samfunnsansvar og regjeringens forventninger om å respektere menneskerettighetene. Nettsiden er en del av dette arbeidet.

Publisert 06.02.2018
Sist oppdatert 06.02.2018