31 land vil avgjøre kampen mot fattigdom

17 globale mål skal nås innen 2030. En ny rapport konkluderer med at noen få land avgjør om verden vil lykkes.

De siste 15 årene har verden opplevd den raskeste nedgangen i global fattigdom noensinne. FNs 17 bærekraftsmål har gitt håp om å bli kvitt all ekstrem fattigdom innen 2030.

- Bærekraftsmålenes kanskje viktigste budskap er «leaving no one behind», ingen skal etterlates. Vi lykkes ikke med målene om ikke alle kommer seg ut av ekstrem fattigdom, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Rapporten anslår at fattigdom ikke vil bli utryddet innen 2030 om verden fortsetter som før. Da vil kampen mot fattigdom i hovedsak stå om 31 land.

Med unntak av fire av land på listen, er alle afrikanske.

- Det forrige skiftet skjedde ved sterk økonomisk vekst i folkerike land som Kina, Indonesia og Pakistan. Landene som står igjen er ikke del av en slik utvikling. Langsiktig hjelp vil derfor være helt avgjørende for at disse landene kan lykkes, sier Lomøy.

Det anerkjente Brookingsinstituttet står bak rapporten som ble utført på oppdrag fra Norad.

Land på feil spor

28 av de 31 landene rapporten omtaler betegnes i rapporten som severely off track countries, land som utvikler seg i negativ retning. De har betydelige utfordringer innen minst ett av fire følgende områder:

  • Lite effektiv stat – Dårlig evne til å tilby offentlige tjenester og til å håndheve lover.
  • Svak privat sektor – Vanskelige vilkår for private selskaper, som gjør at forretningsmuligheter og naturressurser ikke blir godt utnyttet.
  • Konflikt og vold – Gjentakende vold som svekker trygghet, hindrer utvikling og ødelegger infrastruktur.
  • Natur- og miljørisiko – De fattigste er ofte også de mest sårbare for naturkatastrofer, og bor oftere i områder utsatt for flom.

To av landene – Afghanistan og Somalia har betydelige utfordringer i alle fire av disse områdene.

Publisert 06.02.2018
Sist oppdatert 06.02.2018