Søker innspill til prinsipper for støtte til sivilt samfunn

Norad oppfordrer organisasjoner og andre aktører til å komme med innspill til Norads forslag til nye prinsipper for støtte til sivilt samfunn.

Sivilt samfunn er en nøkkel til å nå bærekraftsmålene og en helt sentral aktør i norsk bistand. Nå utvikler Norad nye prinsipper for dette arbeidet.

Organisasjoner og andre aktører oppfordres til å komme med innspill til Norads forslag til nye prinsipper for støtte til sivilt samfunn. Norad oppfordrer til bred involvering av partnere.

- Vi er nå klare for å motta kommentarer fra våre samarbeidspartnere og fra publikum, både i og utenfor Norge, sier avdelingsdirektør for sivilt samfunn Wenche Fone.

Målet med prinsippene er å utvikle et helhetlig rammeverk for Norads støtte og dialog med det sivile samfunn. Prinsippene skal gi veiledning til Norads strategiske planlegging for hele sivilsamfunnsporteføljen.

- Vi er takknemlige for alle kommentarer som kan styrke relevansen og kvaliteten på dokumentet, sier Fone.

Innsending og frist

Fristen for innsending er 5. januar 2018. Send bidraget til prinsipper@norad.no. Vi ønsker svar på engelsk.

For informasjon om format og lengde, referer til høringsbrevet.

Innspillene blir publisert på norad.no/prinsipper.

Publisert 07.11.2017
Sist oppdatert 07.11.2017