Bidrar informasjonsstøtten til utviklingsdebatt
Ordningen informasjonsstøtte skal bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål.
Foto: Wenche Fone/Norad

Norad kommenterer evaluering av informasjonstøtten

Informasjonsstøtten gjennomgås i en ny evaluering fra evalueringsavdelingen i Norad. Evalueringen omfatter også Norads informasjonsvirksomhet.

Til spørsmål om informasjonsstøtten fortsatt har en rolle i 2017, svarer avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn i Norad klart ja:

- Vi trenger debatt og kunnskap om bistand og utvikling. Denne evalueringen viser at informasjonsstøtten spiller en viktig rolle i dette arbeidet, understreker hun.

Forankring

Målet for ordningen er å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Informasjonsstøtten er en av tilskuddsordningene for sivilt samfunn som forvaltes i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

En av anbefalingene fra evalueringsteamet er at ordningen bør gis en klarere kommunikasjonsfaglig forankring. De foreslår at informasjonsstøtten bør forvaltes på en annen måte enn de andre ordningene for sivilt samfunn; enten at den administreres av et eget kommunikasjonsfaglig organ eller at det knyttes kommunikasjonsfaglig kompetanse til forvaltningen av ordningen.

- I evalueringen anbefales det at ordningen bør få en tydeligere kommunikasjonsfaglig forankring. Jeg er minst like opptatt av at den må få en sterk utviklingspolitisk forankring. Deler av informasjonsstøtten har bidratt til viktig endring som gagner fattige mennesker, understreker Fone, og nevner etisk forvaltning av oljefondet, ny gjeldsrevisjon, levelønn i klesbransjen og land for land-rapportering som gode eksempler. 

Fornyelse

Videre anbefales det i evalueringen at søknads- og rapporteringsprosessene for ordningen bør forenkles. Samtidig foreslås det at muligheten for å søke støtte for flere år av gangen beholdes, men at det bør settes av en mindre pott for ad hoc-søknader for initiativer som ikke inngår i organisasjonenes langsiktige planer.

Fone forteller har hun lenge har tenkt at ordningens navn er moden for fornyelse, og at dette aktualiseres av evalueringens generelle kritikk om bruk av monolog fremfor dialog. Men det er ikke bare ordningen i seg selv som bør fornyes.

- Jeg vil utfordre aktører som søker informasjonsstøtten til å vise mer av sin egen livskraft. Da trenges det fornyelse, sier hun, og fortsetter:

- Jeg mener det er for mange små aktører i Oslo. De kunne med fordel kunne slått seg sammen, og dermed forsterket egen påvirkningskraft. Det er bedre å slå seg sammen enn å sitte hver for seg og klage på høye rapporteringskrav.

Samtidig understreker Fone at Norad er åpne for å se på noen forenklinger for ordningen.

- Vi vil invitere til et møte om det i løpet av høsten, avslutter hun.

Publisert 30.08.2017
Sist oppdatert 30.08.2017