Gjenoppbygging av Mount Coffee, et vannkraftverk som tilfører opptil 88 megawatt til Liberias kraftnett. Kraftverket er planlagt ferdigstilt i løpet av 2017.
Foto: Dawnus International

Moderne energi til 18 millioner mennesker

Norsk bistand har lyst opp sykehus og skoler – og spart 24 millioner tonn CO2-utslipp. Ny rapport oppsummerer resultater og lærdommer.

Flere skoler, sykehus og bedrifter får nå strømtilkobling. Utvidelse av strømnettet til landsbygda skaper arbeidsplasser på et lite sagbruk eller tapperi. Flere barn får lese lekser om kvelden med en elektrisk lyspære.

Bistandsinitiativet Ren energi har gitt varige effekter. Initiativet har støttet utbygging av ren energi i utviklingsland. Arbeidet har påvirket millioner av mennesker siden initiativet ble opprettet i 2007.

Funnene kommer fram av Norads nye rapport Norsk energisamarbeid 2007-15.

- Tilgang til bærekraftige, pålitelige energitjenester til overkommelig pris er avgjørende for å avskaffe fattigdom, stimulere økonomisk vekst og sikre miljømessig bærekraft, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Millioner får varig nytte i utviklingsland

Norges Ren energi-initiativ har kommet 18 millioner mennesker til gode med moderne energitjenester. 10,5 millioner mennesker har fått tilgang til elektrisitet.

7,5 millioner har fått tilgang til bedre kokeapparater og biogass. Denne typen forbedret matlagingsteknologi kan redde liv. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at eksponering for røyk fra enkel matlaging fører til 4,3 millioner for tidlige dødsfall hvert år.

- Overgang til ren og rimelig energi er også viktig for bærekraftmålenes agenda om at ingen skal utelates, sier Lomøy.

Både bærekraftsmålene og klimaavtalen i Paris slår fast at verdenssamfunnet fremover må fortsette å støtte bærekraftig energiutvikling.

Investeringer sparer 24 millioner tonn CO2-utslipp

To tredeler av verdens klimagasser er relatert til energibruk ifølge International Energy Agencys klimarapport 2016. Omtrent en fjerdedel av dette til forsyning av elektrisitet og varme.

Gjennom satsing på ren energi, har Statens investeringsfond for utviklingsland (Norfund) redusert CO2-utslipp med 24 millioner tonn med sine investeringer.

Norsk bistand har bidratt til bygging av 9000 kilometer kraftlinjer.Initiativet rapporterer også utbygging av 6000 megawatt produksjonskapasitet med vann-, sol- og vindkraft i perioden.

Må også styrke flinke folk og organisasjoner

Store utbygginger til tross, det skal mer til enn ledninger, kraftverk og master til for å kalle energibistand en suksess. Landene trenger også flinke mennesker med kompetanse som skal holde det hele i gang uten norsk hjelp.

- Infrastruktur er ikke nok i seg selv. Vi må også styrke organisasjonene og kompetansen i de respektive landene, sier Lomøy.

Poenget om å styrke organisasjoner er ett av syv hovedfunn rapporten fremhever.

Initiativet har styrket forskning og kunnskap om fornybar energi i åtte land. Det har blant annet resultert i 250 lokale master- og doktorgradsstudenter i ren energiteknologi.

Publisert 03.03.2017
Sist oppdatert 03.03.2017