Det er svært vanskelige arbeidsforhold for mange organisasjoner i Sør-Sudan. Både avtroppende og påtroppende ambassadør kommer til Norad for å drøfte situasjonen i landet.
Foto: Ken Opprann

Norad inviterer til landmøter i august

Hvilke reelle behov har utviklingslandene, og hva slags innsats gir best resultater? Ambassadører og organisasjoner deler erfaringer om aktuelle land.

Sammen med ambassadører og organisasjoner, inviterer Norad til diskusjon om hvordan oppnå bedre resultater i bistanden.

- Norads landmøter er nyttige for bedre å forstå situasjonen i de forskjellige utviklingslandene. Vi vil diskutere hvordan vi kan få enda bedre resultater norsk innsats gjennom sivilt samfunn, sier Wenche Fone, avdelingsdirektør i Norads avdeling for sivilt samfunn.

På hvert møte vil Norges ambassadør til det aktuelle landet holde en kort innledning om den politiske situasjonen, generelle utviklingstrekk og et definert tema.

To inviterte organisasjoner gir korte, forberedte innledninger om analysene som ligger til grunn for arbeidet deres i landet. De vil dele egne erfaringer og oppnådde resultater.

Årets landmøter

Torsdag 17.08

10.00-12.00 Colombia med ambassadør Johan Vibe

14.00-16.00 Sør-Sudan med påtroppende ambassadør Lars Andersen og avtroppende ambassadør Gunnar Holm

Fredag 18.08

08.30-10.30 Malawi med ambassadør Kikkan Haugen

11.00-13.00 Afghanistan med ambassadør Mari Skåre

14.00-16.00 Mosambik med ambassadør Anne Lene Dale

Fredag 25.08

08.30-10.30 Myanmar med ambassadør Tone Tinnes

11.00-13.00 Kenya og Somalia med ambassadør Victor Rønneberg

14.00-16.00 Etiopia med ambassadør Andreas Gaarder

Mandag 28.08

12.00-14.00 Mali med ambassadør Ole Andreas Lindeman

Tirsdag 29.08

13.00-15.00 Tanzania med ambassadør Hanne Marie Kaarstad

Publisert 27.06.2017
Sist oppdatert 27.06.2017