I 1961 startet de første studentene på utdannelse på Instituto Industrial de Maputo i Mosambik. Nå er det nye tider. Siden 2012 har skolen undergått en betydelig oppussing. Skolen underviser i bl a instalering av elektriske systemer for industri og sivile bygg. Ingenørutdannelse innen vei, bro og bygg samt mer tradisjonell mekaniske fag. Diamesio Neto (til høyre), Flávio Lavien Chavole (midten) og Clementino Azurate (til venstre) bygger elektriske krester på industrielektroavdelingen.
Å gi ungdom og unge voksne ferdigheter som etterspøres på arbeidsmarkedet er viktig for å skape næringsutvikling. Diamesio Neto (til høyre), Flávio Lavien Chavole (midten) og Clementino Azurate (til venstre) bygger elektriske krester på industrielektroavdelingen på Instituto Industrial de Maputo i Mosambik. Bildet er tatt ved en annen anledning.
Foto: Ken Opprann

Lanserer tiltak for næringsutvikling, jobbskaping og yrkesutdanning

Tre utlysninger for å skape arbeidsplasser i utviklingsland og sikre ungdom ferdigheter som etterspøres i arbeidsmarkedet lanseres i Norad 8. september.

- Å skape flere levedyktige bedrifter og private arbeidsplasser i utviklingsland og samtidig sørge for at det blir finnes kvalifisert arbeidskraft for disse jobbene er fundamentalt for effektiv fattigdomsbekjempelse, sier direktør Jon Lomøy i Norad.

Ny ordning for bedriftsstøtte

Ordningen Bedriftsstøtte for næringsutvikling har som formål å bidra til arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser. Norad forvalter ordningen, som er en oppfølging av stortingsmeldingen om næringsutvikling i utviklingsland.

Nytt program for yrkesopplæring

Programmet skal bidra til at ungdom og unge voksne opparbeider seg ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet i utviklingsland eller setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass.

Building Skills for Jobs er en del av Norges satsing på utdanning globalt. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) forvalter de innledende utlysningene på programmet, i nært samarbeid med Norad.

Prosjekter som omfatter innsatser på nivå tilsvarende videregående skole eller lavere kan få tilskudd.

I første omgang er det to utlysninger under dette programmet.

Publisert 08.09.2016
Sist oppdatert 08.09.2016