Utenriksminister Børge Brende på Norhed-konferansen 2016
Utenriksminister Børge Brende annonserer utlysningen under Norhed-konferansen 2016.
Foto: Marit Hverven/Norad

Visjon 2030: Første hovedutlysning annonsert

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut til sammen 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter og følgeforskning som del av Visjon 2030-initiativet.

- For mange gode idéer forblir på tegnebrettet eller i forskernes hode. Det handler om å koble våre beste hoder sammen og opp mot de største helse- og utdanningsutfordringene i vår tid, sa utenriksminister Børge Brende da han annonserte utlysningen under åpningen av Norhed-konferansen Knowledge for Development.

Formålet for utlysningen er å fremme videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger innen utdanning og helse. Næringslivsaktører, sivilt samfunn og akademia er aktuelle søkere.

I desember 2015 utlyste Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad i fellesskap en innledende skisseutlysning som resulterte i 125 skisser til innovasjonsprosjekter. Disse er siden blitt gjennomgått og har bidratt til å fastsette mål og fordelingen av midlene som Forskningsrådet og Innovasjon Norge nå lyser ut.

- Skissene vi mottok dekket svært ulik tematikk. Vi har gjort klare valg og prioriteringer for utlysningen. Samtidig har vi valgt å sette relativt brede mål slik at vi ikke utelukker for mange gode søknader, sier prosjektleder for innovasjon i Norad, Liv Marte Nordhaug.

Målene omfatter tradisjonelle helse- og utdanningsprioriteringer, samtidig som de gjenspeiler den økende digitaliseringen som skjer i verden, og mulighetene det gir for innovasjon.

- Dersom jeg skal fremheve noe ved målene så er det at ungdom er en viktig målgruppe, og at tilgang til digital informasjon og tjenester kan være et viktig virkemiddel for å nå både utdannings- og helsemål.

Tre utlysninger

Visjon 2030-hoveutlysningen er delt inn i tre utlysninger. Forskningsrådet har to utlysninger som omfatter inntil 55 millioner kroner til innovasjonsprosjekter og 15 millioner kroner til følgeforskning knyttet til hele Visjon 2030-finansieringsmekanismen.

I tillegg vil Innovasjon Norge lyse ut 20 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.

Visjon 2030-hovedutlysningen har følgende mål og føringer for innovasjonsprosjektene:

1. Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/eller videregående skole. Innsatser rettet mot jenter i marginaliserte områder eller fra marginaliserte grupper prioriteres.

2. Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål;

a. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder. Dette kan også omfatte innsatser rettet mot energitilgang, så lenge de også sikrer tilgang til internett.

b. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap

3. Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse. Det skal gis prioritet til prosjekter som omfatter:
a. Tilpasning og introduksjon, opplæring og bruk av medisinsk utstyr og løsninger
b. Tilpasning og bruk av digitale verktøy og digital opplæring
c. Forbedring i barns næringsinntak og utvikling
d. Gjennomføring i kontekster rammet av krise og konflikt

Felles for alle målene er at det vil gis prioritet til innovasjonsprosjekter som gjennomføres i ett eller flere av regjeringens 12 utvalgte fokusland; Mosambik, Nepal, Haiti, Somalia, Sør-Sudan, Malawi, Myanmar, Mali, Etiopia, Afghanistan, Palestina og Tanzania.

Det er allikevel anledning til å sende inn søknad tilknyttet prosjekter som gjennomføres i andre av de 85 landene (se vedlegg 1 her for liste) som mottar norsk bistand i 2016.

  • Følg med på norad.no/visjon2030 for samlet informasjon om Visjon 2030-finansieringsmekanismen og bakgrunnen for initiativet.
Publisert 06.06.2016
Sist oppdatert 06.06.2016