Disse ti landene fikk mest norsk bistand i 2014. 

Fortsatt høyt nivå på bistanden

I 2014 økte norsk bistand til internasjonale og norske organisasjoner. Også den humanitære bistanden økte, men av betalingstekniske årsaker var det en mindre nedgang i total norsk bistand fra 2013 til 2014.

Endringer i bistandsstatistikken for 2014

Mars 2016: Utenriksdepartementet har besluttet å endre rapporteringen av bistandsmidler som ble forvaltet av Norfund i 2014 etter dialog med OECD/DAC. Det betyr at bistandsstatistikken for 2014 justeres sammenlignet med offisielle tall som tidligere er publisert på norad.no. Det betyr at flere av tallene omtalt her, ikke stemmer etter justeringen. Følg denne lenken for å se endringene: 

Statistikk

Norads statistikkportal Norsk bistand i tall gir full oversikt over hva norske bistandskroner går til. 

Portalen oppdateres årlig og inneholder nå helt ferske tall fra 2014. 

I 2013 var den totale bistanden på rekordhøye 32,8 milliarder kroner. Årsaken var ekstraordinære utbetalinger til Brasil gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ. I 2014 var den samlede norske bistanden på 31,7 milliarder kroner. Det utgjorde 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI).

- Norsk bistand er på et stabilt høyt nivå, rundt en prosent av BNI, noe som også er tilfelle i 2014, sier direktør Villa Kulild i Norad.

Hun forklarer at bakgrunnen for vel en milliard i forskjell mellom 2013 og 2014 er at avtalefestede penger til Brasil for redusert avskoging ble stående «på bok» i tre år.

Da utbetalingstekniske spørsmål ble avklart i 2013, ble beløpet utbetalt og skapte et rekordhøyt bistandsnivå dette året.

Afghanistan fikk mest

I 2014 mottok 116 land verden over norsk bistand. Det er det samme antallet som i 2013. Afghanistan er det landet som fikk mest. Landet fikk 758 millioner kroner og nesten halvparten gikk til økonomisk utvikling og handel.

Den største utbetalingen på 241 millioner kroner gikk til Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). Fondet forvaltes av Verdensbanken, og gir penger til prosjekter som den afghanske regjeringen prioriterer. Andre viktige avtalepartnere i Afghanistan er FNs utviklingsprogram og Røde Kors.

- Norsk bistand til Afghanistan går til kampen for menneskerettigheter, styrking av kvinners stilling, korrupsjonsbekjempelse og utdanning. Afghanistan har en lang vei å gå på disse feltene, men flere resultater er oppnådd de siste årene. Blant annet starter veldig mange flere barn, også jenter, på skole nå, sier Kulild.

Før 2001 gikk i underkant av en million barn på skolen i Afghanistan. I 2013 var antallet økt til mer enn 9,2 millioner, hvorav 3,6 millioner er jenter.

Investeringer i vannkraft

Laos, Guyana og Filippinene er nykommere på listen over de ti landene som fikk mest norsk bistand i 2014.

Den økte bistanden til Laos og Filippinene skyldes i hovedsak investeringer i vannkraft gjort av Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland).

Den store økningen i bistand til Guyana skyldes utbetalinger i forbindelse med oppnådde resultater i landets regnskogbevaring.

1 milliard mer til Verdensbanken

I 2014 ble halvparten av den norske bistanden kanalisert gjennom multilaterale institusjoner. Det tilsvarer nesten 16 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,5 milliarder kroner fra 2013.

Av dette fikk ulike FN-organisasjoner nesten 7,5 milliarder kroner. Verdensbanken er også en viktig partner, og mottok 3,9 milliarder kroner i 2014. Det er en økning på nesten 1 milliard siden 2013.

Norske frivillige organisasjoner forvaltet i 2014 14 prosent av bistanden, med en økning på 200 millioner kroner siden 2013. De fem største norske organisasjonene i 2014 var Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna Norge.

Mer til humanitær bistand

Humanitær bistand økte med om lag 300 millioner kroner, fra 2,5 milliarder i 2013 til 2,8 milliarder kroner i 2014. Humanitær bistand utgjorde ni prosent av den totale bistanden.

Sør-Sudan, Syria, Irak, Palestina og Somalia er de landene som mottok mest humanitær bistand fra Norge. Til sammen mottok disse fem landene i overkant av 1 milliard kroner i humanitær bistand – noe som tilsvarer tre prosent av den totale norske bistanden i 2014.

Klima og skog fortsatt viktig

Den sektoren som mottok mest norsk bistand i 2014 var miljø og energi. Det ble utbetalt 5,5 milliarder kroner til formål i denne kategorien. Det skyldes i stor grad regjeringens klima- og skoginitiativ.

Videre gikk 4,2 milliarder til prosjekter som skal fremme godt styresett, og 3,2 milliarder til økonomisk utvikling og handel. Disse tre sektorene var også de største i henholdsvis 2013 og 2012.

Afrika får mest bistand

Afrika er fortsatt den regionen som fikk mest norsk bistand. Bistanden til Afrika økte fra 6,2 milliarder i 2013 til 6,4 milliarder kroner i 2014. Størst økning kom imidlertid i Asia. Her økte bistanden fra 2,8 milliarder til 3,3 milliarder fra 2013 til 2014. Norfunds investeringer på 1,4 milliarder kroner i asiatiske land i fjor forklarer mye av økningen.

Samtidig gikk bistanden til Amerika langt ned etter å ha vært rekordhøy i 2013. Da hadde Norge en ekstraordinær utbetaling på 2,9 milliarder kroner til Brasil. Dette var utbetalinger for redusert avskoging i Amazonas som var bevilget over tidligere års statsbudsjetter.

Bistanden til verdens minst utviklede land økte til 6,7 milliarder kroner i 2014. Det tilsvarer 21 prosent av total bistand. Dette er om lag 550 millioner mer enn i 2013. Av de minst utviklede landene mottok Afghanistan mest, foran Sør-Sudan, Laos, Malawi og Tanzania.

Ti største mottakerland i 2014

Tallene er oppgitt i millioner kroner.

 1. Afghanistan - 758 mill
 2. Palestina - 741 mill
 3. Brasil - 706 mill
 4. Sør-Sudan - 607 mill
 5. Laos - 586 mill
 6. Guyana - 582 mill 
 7. Malawi - 532 mill 
 8. Tanzania - 482 mill 
 9. Filippinene - 419 mill
 10. Somalia - 399 mill

Fakta om norsk bistand 2014

 • Norge ga 31,7 milliarder norske kroner i bistand.
 • Det utgjorde 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt.
 • Afghanistan var det landet som fikk mest norsk bistand.
 • Norge utbetalte til sammen 3,4 milliarder kroner gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ.
 • Norsk bistand til Syria gikk fra 405 millioner i 2013 til 356 millioner i 2014. Av dette ble 225 millioner kroner gitt i nødhjelp.
 • I 2014 økte norsk bistand til utdanning med 100 millioner til 1,8 milliarder i 2014.
 • Norge og fire andre medlemsland i OECDs utviklingskomité oppfylte i 2014 FNs mål om å bruke minst 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) på bistand.
Publisert 10.04.2015
Sist oppdatert 10.04.2015