Kart som viser hvilke 11 land som er prioritert i tilskuddsordningen for klima- og skogorganisasjoner
Disse 11 landene er prioritert de neste fem årene.
Foto: Neolab for Norad

Ny støtte til klima- og skogorganisasjoner på 300 millioner kroner årlig

39 organisasjoner vil få tilbud om støtte gjennom regjeringens klima- og skoginitiativ de neste fem årene, fra 2016 til og med 2020.

- Vi fikk inn en rekke gode søknader og jeg er fornøyd med å kunne videreføre støtten til sivilsamfunnet som arbeider for å redusere utslipp fra avskoging i utviklingsland frem til 2020, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det er tredje gang Norad har en åpen utlysning til sivilt samfunn over klima- og skogprosjektet. Norad mottok over 500 søknader fra organisasjoner over hele verden. Underdirektør Inger Brodal i avdeling for sivilt samfunn i Norad er svært fornøyd med utfallet av søknadsrunden.

- Vi har valgt ut de prosjektene som best kan bidra til redusert avskoging og mer rettferdig fordeling av ressurser. Vi gleder oss til å følge opp innsatsen til de utvalgte partnerne over de neste fem årene, sier hun.

Brodal forteller at det har vært en god og grundig prosess.

- Vi i Norad har besøkt mange av organisasjonene som søkte og undersøkt arbeidet de gjør i skoglandene. Norad har også hatt nær dialog med Klima- og miljødepartementet og norske ambassader.

Mer til rettigheter og bekjempelse av kriminalitet

- Sivilsamfunnet har vist seg å være en god kanal for å oppnå resultater for skogbevaring, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Den nye gruppen av partnere i sivilsamfunnet følger opp to av de tematiske satsingene fra forrige utlysning; arbeid opp mot privat sektor og de internasjonale klimaforhandlingene.

I tillegg vil organisasjonene jobbe med rettigheter for urfolk og andre lokalbefolkninger, og med å bekjempe ulovlig hogst og korrupsjon i skogsektoren. Dette er områder der sivilt samfunn spiller en sentral rolle.

Flere av prosjektene som nå får støtte, har blant annet bidratt til en historisk høyesterettsdom i Indonesia. Denne gir urfolk rettigheter til sine tradisjonelle leveområder.

Generelt spiller det sivile samfunnet nå en større rolle, og har økt dialog med myndighetene, når det gjelder skogspørsmål i Indonesia.

- Evalueringer viser at urfolks- og miljøorganisasjoner som forvalter klima- og skogstøtten når fram til lokalsamfunn, politikere og næringsliv på en effektiv måte. Gjennom inngående feltkunnskap og kreative virkemidler skaper sivilsamfunnet økt oppslutning om den globale dugnaden for å bevare regnskogen, sier Sundtoft.

- Former egen utvikling

Et annet eksempel på hva som er oppnådd i inneværende portefølje kommer fra organisasjonen Environmental Investigation Agency (EIA). De har dokumentert hvitvasking, ulovlig avskoging og tømmerhandel i skogsektoren. Rapportene deres har ført til USAs justisdepartement har igangsatt etterforskning med formål om å ta ut tiltaler.

- Vi har gjennom flere år erfart at sivilt samfunn bidrar til å styrke evnen og viljen både myndigheter og privat sektor har til å ta hensyn til regnskogen. Prosjektene skal bidra til at lokalbefolkninger selv får forme sin egen utvikling, sier Brodal.

Møteplass i juni

Allerede i juni til neste år vil organisasjonene ha mulighet til å møtes på Oslo REDD Exchange. Denne konferansen ble sist avholdt i 2013, da mer enn 500 deltakere fra verden over deltok.

- Når vi nettopp har avsluttet en viktig treårig innsatsperiode og startet en ny, blir Oslo REDD Exchange en arena hvor de nye partnerne kan lære av erfaringene som har blitt gjort. Da får vi muligheten til å få best mulig resultater i den nye porteføljen, sier Brodal.

Disse organisasjonene vil få støtte i 2016-2020

 • Aidenvironment
 • AIDESEP-Interethnic Association for the Development of the Peruvian Rainforest
 • Amazon Conservation Association
 • Amazon Environmental Research Institute - IPAM
 • Amazon Institute of People and the Environment - Imazon
 • Amazonia Network of Georeferenced Socio-Environmental Information (RAISG)
 • Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
 • BBC Media Action
 • CDP Worldwide
 • Center for Global Development
 • CIFOR
 • Climate Policy Initiative
 • Conservation International Foundation
 • Development Fund of Norway
 • Earth Innovation Institute
 • Environmental Defense Fund, Inc.
 • Environmental Investigation Agency
 • European Federation for Transport & Environment
 • Fauna & Flora International
 • Forest Trends 
 • Fundacion Soidaridad Latino Americana (FSLA)
 • Global Witness
 • Governors’ Climate & Forests Task Force Secretariat 
 • Indigenous Peoples' Alliance of The Archipelago (AMAN)
 • International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
 • INTERPOL
 • Mongabay
 • National Wildlife Federation
 • OPIAC
 • Rainforest Foundation Inc.
 • Rainforest Foundation Norway (RFN)
 • Rights and Resources Initiative (RRI)
 • Stichting Solidaridad
 • The Forest Trust 
 • The Nature Conservancy
 • The Samdhana Institute
 • TuK Indonesia 
 • WALHI (Indonesian Forum for Environment)
 • World Wildlife Fund, Inc.
Bonde i indonesisk lokalsamfunn som har fått rett til egen skog
Endelig rett til egen skog
En historisk dom i Indonesia gir urfolk og andre lokalsamfunn formelle rettigheter til skogen deres. Dette er viktig for at landet skal lykkes å redusere utslipp fra avskoging og skogforingelse (REDD+).
Publisert 01.12.2015
Sist oppdatert 01.12.2015