Hvor gikk pengene i 2014?

Her er infografikker som viser norsk bistand i tall 2014.

Endringer i bistandsstatistikken for 2014

Mars 2016: Utenriksdepartementet har besluttet å endre rapporteringen av bistandsmidler som ble forvaltet av Norfund i 2014 etter dialog med OECD/DAC. Det betyr at bistandsstatistikken for 2014 justeres sammenlignet med offisielle tall som tidligere er publisert på norad.no. Det betyr at flere av tallene omtalt her, ikke stemmer etter justeringen. Følg denne lenken for å se endringene: 

Publisert 10.04.2015
Sist oppdatert 10.04.2015