Minefritt Mosambik

Endelig er Mosambik minefritt. Landet var et av de mest minebelagte landene i verden på 1990-tallet.

17. september 2015 erklæres landet minefritt.

Mange miner

Det var borgerkrig i Mosambik fra 1977 til 1992. Etter krigen var jorda full av miner og eksplosiver.

Miner er et stort problem for utviklingen i et land. Ikke bare tar de liv og lemlester mennesker. De stopper også utvikling i et land, fordi det hindrer landbruk og industriutvikling. Utlagte miner setter også en stopper for bygging av nye veier og annen infrastruktur.

Norsk folkehjelp har ryddet miner i Mosambik siden krigen sluttet i 1992. Felix André har jobbet med minerydding like lenge.

- Jeg var soldat i borgerkrigen. Etter krigen har jeg jobbet med Norsk Folkehjelp og ryddet landet for miner, sier forteller han.

- Nå er jeg stolt av å kunne være med og feire at Mosambik blir erklært minefritt.

Minerydderotter

Dr. Bila er en annen minerydder. Han har snute, lang hale og er av arten afrikansk gigantrotte. Minerottene kan lukte seg fram til sprengstoffet inne i minene, og er derfor mer effektive enn mennesker til å finne minene. De er også såpass lette at de ikke utløser minene om de trår på dem.

Rottetrenener Alson Ernesto, fra organisasjonene Apopo, skryter veldig av rottene sine, og dr. Bila spesielt.

- Dr. Bila er en veldig fin rotte, jeg stoler på ham.

Ernesto forteller at rottene kommer fra Tanzania. Der fanges de inn på steppene. Før de settes i arbeid, trenes de opp. En rotte kan arbeide i fem til åtte år som minerydder, før den pensjoneres.

- Da bor de hjemme hos en av oss som har trent dem og nyter sine gamle dager, forteller Ernesto og ler.

- De er jo kollegaer, vi kan ikke avlive dem når de har gjort jobben sin!

Underskrevet FNs minekonvensjon

Mosambik har underskrevet på den internasjonale minekonvensjonen. Konvensjonen forbyr medlemslandene enhver bruk, lagring, produksjon og distribusjon av miner til bruk mot mennesker. I tillegg pålegges medlemslandene å ødelegge eksisterende minelagre.

Norsk Folkehjelp støtter også Mosambik med sikring av våpenlagre og ødeleggelse av mine- og klaseammunisjonslagre, slik at landet også kan fullføre det de har forpliktet seg til i den internasjonale konvensjonen mot klasebomber.

Minerydder i Mosambik
Over 400.000 miner og andre eksplosiver blitt ryddet i Mosambik før landet endelig kunne erklære seg minefritt. 
Foto: Marte Lid/Norad
Publisert 17.09.2015
Sist oppdatert 17.09.2015