Kvinnelige ingeniører i Tanzania Foto: Ken Opprann
Norads resultatrapport 2015 ser på resultater av bistand til kvinners rettigheter og likestilling.
Foto: Ken Opprann

Kvinners rettigheter er smart økonomi

Norads resultatrapport for 2015 viser at likestillingsarbeid gir gode resultater. Men det er også sterke motkrefter.
  • Like mange jenter som gutter begynner på skolen i to av tre utviklingsland
  • Færre kvinner dør i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Kvinner deltar mer i politikk og økonomisk virksomhet enn før

Dette er noen resultater norsk bistand har bidratt til i internasjonalt likestillingsarbeid. De blir presentert i Norads resultatrapport for 2015. Temaet for rapporten er kvinner og likestilling.

Norge i front

- Det skjer mye positivt. Norge har på mange måter gått i front internasjonalt i kampen for kvinners rettigheter og likestilling. Den norske bistanden til prosjekter som bidrar til at kvinner får utdanning, helsetjenester, strøm, vann og kapital gir gode resultater, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Årets rapport ser på de konkrete resultatene i 24 små og store prosjekter med mål om å bidra til å bedre kvinners rettigheter og likestilling.

Fremgangen har vært stor for kvinner på flere områder. Likevel går utviklingen også sakte på andre områder. På noen områder er det også negativ utvikling.

Sterke motkrefter

I enkelte land har konservative og religiøse krefter dannet nye allianser for å bremse utviklingen mot et mer likestilt samfunn.

Et eksempel fra Norads resultatrapport er arbeidet mot kjønnslemlestelse. 400 tradisjonelle og religiøse ledere uttalte at kjønnslemlestelse ikke hadde rot i religion. Likevel ble viktige lovendringer motarbeidet.

Likestilte kvinner bidrar til økonomien

Gründerkvinner i Uganda har skapt arbeidsplasser med opplæring og støtte fra sine ektefeller.

Strømtilgang i Nepal har lagt grunnlag for at 12.000 kvinner har startet inntektsbringende prosjekter framfor å hente vann.

Realfagskvinner i utviklingsland

Et prosjekt som illustrerer hvordan relativt små ressurser kan gi gode resultater, er et stipendprogram for kvinnelige ingeniører i Tanzania.

Det har bidratt til en dobling av registrerte kvinnelige ingeniører siden prosjektet startet i 2010.

Lanseres på Norad-konferansen

Dette er niende året på rad Norad publiserer en tematisk resultatrapport om norsk bistand.

Foruten konkrete resultater inneholder rapporten omfattende statistikk om norsk og internasjonal bistand til likestilling og kvinners rettigheter.

Rapporten legges frem og overleveres utenriksminister Børge Brende på Norad-konferansen 9. desember.

Publisert 08.12.2015
Sist oppdatert 08.12.2015