Forlenger informasjonsstøtte-avtaler med et år

Samtlige organisasjoner som hadde flerårig informasjonsstøtte i perioden 2011-2014, får tilbud om forlengelse ut 2015.

Formålet med informasjonsstøtten er å skape debatt og engasjement om globale utviklingsspørsmål.

For alle tilskuddsordninger Norad forvalter er dokumenterte resultater viktigst når nye søknader vurderes. Tilskuddsordninger er basert på konkurranse. Dette gjelder også informasjonsstøtten.

For organisasjoner med flerårig avtale, er det de organisasjonene som best kan dokumentere gode resultater av informasjonsstøtten har fått videreført støtten på samme nivå. Organisasjoner som i mindre grad klarer dette har fått et kutt i tilskuddet.

- Om lag halvparten av organisasjonene med flerårig avtale har fått kutt i støttebeløpet på fem til ti prosent, sier underdirektør Vigdis Halvorsen i avdelingen for sivilt samfunn i Norad.

- Flere organisasjoner har også fått kutt som følge av at de har for tett kobling mellom aktiviteter over informasjonsstøtten og aktiviteter knyttet til egenprofilering og innsamling, forteller hun.

Ekstra tilskudd lyst ut

Alle organisasjonene ble oppfordret til å søke innenfor den samme økonomiske ramme som deres opprinnelig avtale. Derfor har ingen organisasjoner fått økning i denne runden.

Istedenfor er det lyst ut en ekstrarunde for tilleggstilskudd. Denne gjelder kun for organisasjoner med rammeavtale. Potten i år er på ca fem millioner kroner, det er dobbelt så stort som tidligere år.

Organisasjoner uten rammeavtale hadde frist 15. desember 2014 for å søke ettårig tilskudd i en åpen utlysningrunde. 35 søknader er mottatt og Norad er i sluttfasen av behandlingen av disse. 

Inviterer til diskusjonsmøte

Informasjonsstøttens omfang og innretning har vært diskutert lenge. I september 2013 forelå en ekstern gjennomgang av hele ordningen, og i september 2014 en ekstern gjennomgang av FN-sambandet som mottar en tredjedel av bevilgningen.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2014 uttalte utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget at man ønsker støtten på tilsvarende nivå som tidligere år men at det er behov for en gjennomgang og revisjon av regelverket for støtteordningen. Dette arbeidet gjennomføres i naturlig konsultasjon med organisasjonene i løpet av 2015.

Arbeidet med videre innretning på tilskudd til informasjonsformål er i full gang, forteller Halvorsen og understreker at dette vil skje i god dialog med organisasjonene.

- Vi ønsker at organisasjonene engasjerer seg og deltar i arbeidet med å definere kriterier. Dette er organisasjonenes anledning til å påvirke. Kravet til resultater vil forbli sentralt, sier underdirektør Vigdis Halvorsen.

Den 26. mars Norad inviterer til et diskusjonsmøte. Alle organisasjoner, også de som ikke tidligere har mottatt informasjonsstøtte, er invitert til å delta i diskusjonen. Det er også mulig å sende inn sine innspill skriftlig til post-sivsa@norad.no innen. 25 mars.

Publisert 06.03.2015
Sist oppdatert 06.03.2015