Stor interesse for gjennomgang av informasjonsstøtten

36 organisasjoner har kommet inn innspill og kommentarer til den pågående gjennomgangen av Norads informasjonsstøtte.

Om informasjonsstøtten

Informasjonsstøtten skal gå til frivillige organisasjoner, lag og institusjoner i hele Norge som vil arbeide med folkeopplysning og stimulere til debatt om utviklingsspørsmål i Norge.

Støtten til folkeopplysning og debatt skal:

  • Nå ut til flest mulig grupper og mennesker i det norske samfunnet
  • Opplyse om hvordan folk og grupper over hele landet kan aktivt involvere seg i demokratiske prosesser mot global urettferdighet
  • Skje slik at de som mottar informasjon forholder seg til dette på en kritisk måte, reflekterer rundt spørsmål som tas opp og kan debattere rundt temaer som presenteres

Les mer om tilskuddsordningen her.

Før sommeren ble det første utkast til ekstern gjennomgang av informasjonsstøtten fremlagt. Deretter ble utkastet sendt på høring og norske organisasjoner fikk to måneder på seg til å kommentere dette. Da fristen gikk ut 20. august hadde Norad mottatt innspill fra 36 organisasjoner. Innspillene vil bli reflektert i den endelige rapporten som ferdigstilles i september.

Alle innspillene er gjort tilgjengelig via norad.no. Se lenger ned på siden.

Formålet med gjennomgangen er å se på hvilken effekt informasjonsstøtten har, og om den er forvaltet i tråd med gjeldende retningslinjer . Den eksterne gjennomgangen utføres av Gambit H+K.

Informasjonsstøtten skal gå til frivillige organisasjoner, lag og institusjoner i hele Norge som vil arbeide med folkeopplysning og stimulere til debatt om utviklingsspørsmål i Norge. Støtten er på 91 millioner kroner årlig fordelt på mer enn 70 organisasjoner. Største mottaker er FN-sambandet, som ikke er en del av den eksterne gjennomgangen.

Publisert 23.08.2013
Sist oppdatert 16.02.2015