Ny giv mot kjønnslemlestelse

I dag markeres den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse av jenter og kvinner. En ny FN-resolusjon intensiverer arbeidet for å få slutt på praksisen. 

Viktig milepæl

Globalt er det den nye FN- resolusjon «Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations» om å intensivere tiltak for å få slutt på kjønnslemlestelse i fokus på årets internasjonale dag mot kjønnslemlestelse.

Resolusjonen ble vedtatt den 20. desember i FN og den er en viktig milepæl for å få slutt på den skadelige praksisen som kjønnslemlestelse representerer.

- Kjønnslemlestelse er et brudd på jenter og kvinners menneskerettigheter. For å få en slutt på praksisen må kjønnslemlestelse forstås og forsøkes endres med utgangspunkt i den meningen praksisen gjennom generasjoner har hatt for mennesker i deres dagligliv, sier Nina Strøm, seniorrådgiver i Norad.

FN-resolusjonen ble fremmet av afrikanske land. Landene vil ta ledelse for det videre arbeidet med å avskaffe kjønnslemlestelse og ber land som Norge bidra videre i dette konkrete arbeidet.

Fakta om kjønnslemlesting:

  • WHO anslår at det på verdensbasis finnes 130–140 millioner kjønnslemlestede jenter og kvinner
  • Omtrent tre millioner jenter kjønnslemlestes hvert år (WHO)
  • I mange land er det en nedgang i antall jenter og kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelse når en sammenligner statistikk for ulike aldersgrupper
  • Det er langsiktig arbeid med fokus på endring innenfra i lokalsamfunnene som gir resultater
  • Eksempler: Nedgang på 25 prosentpoeng når man sammenligner kvinner i aldersgruppen 15-19 år med kvinner i alderen 40-44 år, i Burkina Faso på 21,4 og i Etiopia på 19,5 (2008) 
  • Selv om vi ser en nedgang i de flest landene der praksisen er utbredt, har WHO registrert en faktisk økning i antallet jenter som utsettes for kjønnslemlestelse grunnet befolkningsvekst. 
  • Det er derfor et vedvarende høyt antall jenter og kvinner som trenger oppfølging gjennom helsevesenet som følge av kjønnslemlestelse

Norske organisasjoner engasjert

En grupper jenter sitter i ring på gresset. Etiopia.
Etiopia er ett av de landene hvor det har vært en nedgang i antall jenter som blir omskåret.
Foto: Norad

Norad har i en årrekke støttet norske frivillige organisasjoners arbeid med dialog og opplæring i land hvor kjønnslemlestelse praktiseres. Dette arbeidet har gitt positive resultater. Det har bidratt at omfanget av kjønnslemlestelse viser en nedadgående trend i flere land.

Norge er en av de største bidragsyterne i arbeidet mot kjønnslemlestelse. I 2012 ga Norge om lag 50 millioner kroner i støtte til FN-organisasjoner og sivilt samfunnsorganisasjoner. 

I seminaret som arrangeres av Kirkens Nødhjelp, Fokus og Norad på den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse 6. februar vil erfaring fra arbeid som gir positive resultater og det videre norske engasjementet mot kjønnslemlestelse bli diskutert.

Publisert 06.02.2013
Sist oppdatert 16.02.2015