Norads Business MatchMaking Program (BMMP) utvider til Øst-Afrika

Innovasjon Norge og Norad har inngått en avtale for å bidra til utvikling gjennom partnerskap mellom norske bedrifter og bedrifter i Øst-Afrika for perioden 2013 – 2016.

Det nye programmet omfatter Kenya, Tanzania og Uganda, og skal bidra til økt verdiskaping og lønnsomt samarbeid mellom norske bedrifter og bedrifter i de tre partnerlandene. 

Tilbudet om partnersøk i Øst-Afrika vil være operasjonelt primo 2014, samtidig som Innovasjon Norge styrker sin tilstedeværelse i Afrika med nytt kontor i regionen, lokalisert i Nairobi, Kenya.

Nye muligheter

De afrikanske vekstøkonomiene får stadig større betydning for norsk næringsliv, med mange nye markedsmuligheter. Investeringer er viktige for å bidra til økonomisk utvikling, sysselsetting og skatteinngang.

Business MatchMaking Programmet retter seg mot små- og mellomstore vekstkraftige bedrifter som ut fra teknologi, markedsorientering, menneskelige ressurser, økonomisk og finansiell soliditet har potensiale for et langsiktig samarbeid med bedrifter.

Vil du vite mer?

Kontaktpersoner i Innovasjon Norge:

  • Avdelingsdirektør Gunn Wenche Andersgaard, Tel: 22002500 
  • Prosjektleder Erik Wiken, Tel: 22002500

Kontaktperson i Norad: 

  • Seniorrådgiver Åshild Strand Vigtel,  Tel: 23980000
  • Seniorrådgiver Jan Eriksen, Tel: 23980000
Publisert 09.10.2013
Sist oppdatert 16.02.2015