Endelig gjennomgang av informasjonsstøtten foreligger

Den konkluderer med at mye viktig og godt arbeid utføres med informasjonsstøtten, men stiller spørsmål om informasjonstiltakene når bredt nok ut i befolkningen.

Om informasjonsstøtten

Informasjonsstøtten skal gå til frivillige organisasjoner, lag og institusjoner i hele Norge som vil arbeide med folkeopplysning og stimulere til debatt om utviklingsspørsmål i Norge.

Støtten til folkeopplysning og debatt skal:

  • Nå ut til flest mulig grupper og mennesker i det norske samfunnet
  • Opplyse om hvordan folk og grupper over hele landet kan aktivt involvere seg i demokratiske prosesser mot global urettferdighet
  • Skje slik at de som mottar informasjon forholder seg til dette på en kritisk måte, reflekterer rundt spørsmål som tas opp og kan debattere rundt temaer som presenteres

Les mer om tilskuddsordningen her.

Nå foreligger den endelige versjonen av en ekstern gjennomgang om Norads informasjonsstøtte. Den endelige rapporten bygger på et høringsutkast som ble offentliggjort før sommeren samt innspill fra til sammen 36 organisasjoner.

Se den endelige rapporten her

- Gjennomgangen konkluderer med at mye viktig og godt arbeid utføres med informasjonsstøtten, særlig trekkes organisasjonenes rolle som vaktbikkje og evne til å påvirke beslutningstakere fram, forteller underdirektør Vigdis Halvorsen i avdeling for sivilt samfunn.

- Samtidig stiller gjennomgangen spørsmålstegn ved om man når bredt nok ut i befolkningen samt om ordningen spres for tynt på for mange organisasjoner på bekostning av den samlede effekten av ordningen.

Norad begynner nå arbeidet med å vurdere hvorvidt det bør gjøres endringer i informasjonsstøtten. Status for arbeidet blir presentert på RORGs årsmøte den 21. oktober.

Arbeidet ventes ferdigstilt i god tid før neste søknadsrunde for flerårige rammeavtaler.

Publisert 24.09.2013
Sist oppdatert 16.02.2015