Bistanden økte med én milliard kroner

Den norske bistanden var i 2012 på 27,6 milliarder kroner. Dette er en økning på én milliard kroner sammenlignet med 2011, viser de ferske tallene over all norsk bistand i 2012.

Bistanden utgjorde 0,93 prosent av bruttonasjonalinntekter (BNI) i 2012. Dette er noe lavere enn i 2011 da den var på 0,96 prosent.

- Tallene viser først og fremst et stabilt og høyt nivå på norsk bistand. Noe av det interessante i år er at Brasil topper listen, ikke bare på grunn av utbetalinger i forbindelse med redusert avskoging, men investeringer i vannkraft, sier Norad-direktør Villa Kulild.

Nå topper Brasil

Brasil ble det største mottakerlandet av norsk bistand. Til sammen mottok landet over 1,2 milliarder kroner. Hovedårsaken til dette er investeringer i vannkraft av SN Power via Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund. I tillegg er det store utbetalinger til Brasil via Amazonasfondet.

Amazonasfondet er en resultatbasert finansieringsordning hvor Norge betaler Brasil for redusert avskoging. Norge lovet i 2008 Brasil inntil en milliard dollar innen utgangen av 2015 dersom landet kunne vise til fortsatt fremgang.

På grunn av endrede rapporteringsrutiner rapporterer nå Norge Amazonasfondet som bistandsmidler først når pengene overføres til Brasil.

Norske organisasjoner som fikk mest bistand i 2012:

 1. Norges Røde Kors 587 millioner kroner
 2. Flyktninghjelpen 501 millioner kroner
 3. Kirkens Nødhjelp 407 millioner kroner
 4. Norsk Folkehjelp 354 millioner kroner
 5. Redd Barna Norge 175 millioner kroner
 6. Digni 164 millioner kroner
 7. Regnskogfondet 114 millioner kroner  
 8. CARE Norge 101 millioner kroner  
 9. Atlas-alliansen 80 millioner kroner
 10. Utviklingsfondet 73 millioner kroner

Totalt mottok norske frivillige organisasjoner 3,7 milliarder bistandskroner i 2012.

111 land mottok bistand

I 2012 ble norsk bistand fordelt på 111 ulike land. Av disse var det følgende 10 land som mottok mest bistand (endringer fra 2011 i prosent):

 1. Brasil, 1248 millioner kroner (+ 207 %)
 2. Afghanistan, 735 millioner kroner (- 5%)
 3. Palestina, 623 millioner kroner (- 1 %)
 4. Tanzania, 539 millioner kroner (- 16 %)
 5. Mosambik, 501 millioner kroner (+ 6 %)
 6. Sør-Sudan, 428 millioner kroner (+27 %)
 7. Malawi, 404 millioner kroner (+ 8 %)
 8. Uganda, 306 millioner kroner (- 33 %)
 9. Zambia, 302 millioner kroner (- 32 %)
 10. Vietnam, 270 millioner kroner (+ 12 %)

Mest til prioritert politikk

Økningen i bistandsmidlene skyldes i stor grad økte utbetalinger til energisektoren og skogbevaring. Norfund alene investerte 1,2 milliarder kroner i energisektoren, og til sammen gikk det i underkant av 2,3 milliarder kroner til energiutvikling. Skogbevaring, inkludert de nesten 400 millioner kronene som ble utbetalt til Brasil, fikk nesten 2 milliarder kroner.

- Tallene gjenspeiler i stor grad regjeringens politiske prioriteringer, sier Kulild.

Grafen under viser utviklingen i norsk bistand til sektorene miljø og energi de siste ti årene. 

Amerika opp, Afrika ned

Bistanden til Amerika økte med 700 millioner kroner sammenlignet med 2011. Dette skyldes i all hovedsak de økte overføringene til Brasil. Bistanden til Afrika gikk derimot ned med 500 millioner kroner. Noe av dette skyldes redusert budsjettstøtte. I 2008 fikk utvalgte land i Afrika over 800 millioner kroner i budsjettstøtte, i 2012 var dette redusert til 355 millioner kroner.

Tall som teller

Norad offentliggjør nye tall i Norsk bistand i tall hver vår.

- Den årlige oppdaterte oversikten over norske bistandspenger er ett av Norads bidrag til å sikre full åpenhet om norsk bistand og gi økt innsyn i forvaltningen, sier Kulild.

Publisert 02.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015