- Hvorfor norsk bistand? Sjekk og finn svar her

I en ny dokumentarserie setter NRK søkelys på norsk bistand. Skader vi mer enn vi hjelper? Hvorfor gir vi bistand? Hva er resultatene? Nysgjerrige vil finne mange svar her.

8. januar går startskuddet for dokumentarserien «Den gode viljen». Både på Norads, Utenriksdepartementet og utenriksstasjonenes nettsteder finner du omfattende og lett tilgjengelig informasjon om hvordan norsk bistand er organisert, målene for og resultatene av norsk bistand.

Skader vi mer enn vi hjelper?

Bistanden virker - men ikke godt nok. Det var konklusjonen da Norad gav ut sin første resultatrapport i 2007. I ettertid har vi satt søkelys på resultatene i årlige rapporter. I Norads nye resultatportal finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden.

Tall som teller

Hvor mye bistandspenger har gått til Zambia? Hva har Norge egentlig finansiert i Afghanistan? I statistikkportalen Norsk bistand i tall får du enkelt tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Du kan selv velge hvilke land, tema eller partner du vil sjekke, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller. Alle rapporter er enkle å dele i sosiale medier, via e-post og på andre nettsteder.

Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig tallfakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand.

Dagens utviklingssamarbeid: Landsider

Latin-Amerikas økonomiske motor, Brasil, var for andre år på rad det landet som fikk mest norsk bistand i 2011. I fjor hadde Norge utviklingssamarbeid med 113 land. På landsidene finner du en beskrivelse av samarbeidet med vel 30 av landene som mottok mest støtte. Sjekk også ut utenriksstasjonenes nettsteder.

Å lære av feil

For å finne ut om norsk bistand er effektiv og når målene som er satt, har Norad en uavhengig avdeling som har ansvar for å evaluere norsk bistand. Her kan du lese alle evalueringsrapportene, og bli mer kjent med evalueringsarbeidet som gjøres av norsk bistand.

Fra Kerala til klima: Norsk bistand i stadig endring

Norads siste resultatrapport fra 2012 tar for seg bistand til naturressursforvaltning. Dette er et historisk sentralt - og fortsatt svært aktuelt - tema i norsk utviklingssamarbeid. Norad er også endret, og arbeidsfordelingen er ny mellom Norad og Utenriksdepartemnetet. I artikkelen Fra Kerala til Klima kan du lese om hvordan norsk bistand til naturressursforvaltning har endret seg de siste 60 årene.

Bistandens rolle i fremtidig utviklingsarbeid

Utfordringene for norsk og internasjonalt bistandsarbeid er i dag svært annerledes enn da Norad ble opprettet for 50 år siden. Hva har skjedd og hvor går veien videre? I denne artikkelen finner du 10 spørsmål og svar om fremtidens bistand.

Publisert 08.01.2013
Sist oppdatert 16.02.2015