Vil gi kunnskap om moderne bistand

Vi gjør opp status. Hva er fortidens, dagens og fremtidens bistand?

Under tittelen Hva har vi lært vil begivenheten markeres gjennom ulike arrangement i hele 2012.

- Norad vil markere at det er gått 50 år siden vi ble opprettet, og at mye har endret seg i bistanden på et halvt århundre. Dagens bistand er svært annerledes enn de oppfatningene og mytene vi ofte ser at folk har. Derfor vil vi benytte denne anledningen til å fortelle hvordan vi jobber i 2012, sier Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm.

Fem tiår med Norad og norsk bistand

Onsdag 11. april inviterer Norad til Litteraturhuset i Oslo, der vi ser tilbake på de femti årene som har gått og hva vi har lært av dem.  Vi har invitert flere sentrale personer fra bistandens historie, slik som Kjell Magne Bondevik og Poul Engberg Pedersen til å samtale med Eva Bratholm om bistanden vi har drevet med, og om fremtidens bistand.

Dagens bistand i dagspressen

I tilknytning til påskehøytiden vil du kunne se annonser i dagspressen med eksempler på viktige satsinger i dagens utviklingssamarbeid.

- Vi som jobber med bistand i dag, opplever ofte at fortidens bilder avbistand har fått et urettmessig godt feste. Derfor har vi nå en kampanje for å formidle fersk kunnskap om norsk bistand. Det er sjelden vi benytter annonseplass, men gjør det nå i forbindelse med 50-års markeringen, sier Bratholm.

Annonsene vil kunne sees i Dagnes Næringslivs magasin D2, VG, Dagbladet Magasinet og en del av de regionale avisenes helgemagasiner.

Arrangementer gjennom året

Gjennom året inviterer vi til en rekke arrangement der fokus settes på fortiden – og ikke minst - fremtidens bistand.

  • Gjennom fire folkemøter rundt om i landet skal Norad - sammen med sine samarbeidspartnere - se tilbake på 50 år med norsk bistand. Vi gjør opp status og ser fremover: Hva har vi lært? Hva er god bistand i dag? 20. mars var Norad på plass i Stavanger.
  • 11. april ser vi tilbake på fem tiår med Norad og norsk bistand. Sted: Litteraturhuset i Oslo
  • 14. mai spør vi hvilke bidrag høyere utdanning og forskning har hatt og skal ha i bistanden - i et nordisk perspektiv
  • I desember inviterer vi til årets Noradkonferanse. Fortiden og fremtidens bistand blir tema også her

Følg med på Norads arrangementskalender. Her legger vi ut oppdatert informasjon og invitasjon til arrangementene. 

Publisert 22.03.2012
Sist oppdatert 16.02.2015