Vil bygge en ny «Dr. Fridtjof Nansen»

Regjeringen går inn for å bygge et nytt forskningsfartøy som skal erstatte dagens «Dr. Fridtjof Nansen». Norad, som eier fartøyet, har anbefalt at et nytt bygges.

Om EAF Nansenprogrammet

  • Nansenprogrammet har siden det ble etablert i 1971 vært det største enkelttiltaket innenfor norsk fiskeribistand.
  • I 2006 gikk programmet inn i en ny fase med fokus på økosystembasert fiskeriforvaltning (EAF), og kalles nå EAF Nansenprogrammet.
  • Programmet gjennomføres av FNs organisasjon for landbruk og ernæring (FAO) i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet i Norge, som har ansvaret for driften av forskningsfartøyet og den vitenskapelige delen av programmet.
  • Norad eier fartøyet og har forvaltningsansvaret på norsk side.

Utviklingsminister Heikki Holmås slapp nyheten denne uken under et seminar om norsk fiskeribistand arrangert av Fiskerifaglig Forum i Bergen. Det nye fartøyet blir det tredje forskningsfartøyet Norge bygger til bruk for kartlegging av marine ressurser i utviklingsland gjennom EAF Nansenprogrammet.

- Dette er arbeid av økende betydning for å sikre og utvikle kunnskapen om marine økosystem og klimarelaterte endringer i havområdene rundt disse landene, forteller avdelingsdirektør Einar Telnes i Norads avdeling for klima, energi og miljø.

Ressurskartleggingen har også stor betydning for matsikkerheten i de landene det gjelder.

- Et godt datagrunnlag er fundamentalt for å kunne etablere en bærekraftig fiskeriforvaltning og dermed sikre at fremtidige generasjoner kan høste av disse ressursene, sier Telnes.

Skal stå ferdig i 2016

Norads nåværende fartøy ble bygget i 1993, og er etter nesten 20 års drift i tropisk farvann, modent for en utskiftning.

- Bygging av et nytt forskningsfartøy innebærer at EAF Nansenprogrammet i samarbeid med sine 32 partnerland i Afrika sør for Sahara kan fortsette, forteller Telnes i Norad.

Regjeringen foreslår i første omgang å bevilge 45 millioner kroner over bistandsbudsjettet for 2013. Det er forventet at fartøyet alt i alt vil koste i underkant av en halv milliard norske kroner. Det skal etter planen være klart til 2016.

Det nye fartøyet blir det tredje forskningsfartøyet i rekken. Det første fartøyet ble sjøsatt i 1975. Siden den gang har over 60 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika fått hjelp til å innhente data som igjen danner grunnlaget for forvaltningen av landenes fiskeressurser.

Dagens «Dr. Fridtjof Nansen» har vært i drift siden 1993, og er klar for en utskiftning.
Publisert 21.09.2012
Sist oppdatert 16.02.2015