Stoltenberg leder ny FN-kommisjon

Statsminister Jens Stoltenberg og Nigerias president Goodluck Jonathan skal lede en ny FN-kommisjon for å bedre tilgangen til livsviktige medisiner for kvinner og barn.

FNs kommisjon for livsviktige medisiner til kvinner og barn skal arbeide for å øke tilgjengeligheten til, senke prisene på og bidra til mer effektiv bruk av livsviktige medisiner for kvinner og barn i lavinntektsland.

Målet er at pasienter skal få riktig medisin til rett tidspunkt i henhold til kunnskapsbaserte retningslinjer, av kvalifisert helsepersonell, og til en overkommelig pris.

Farlig fødsel

Hvert år dør ca. 358.000 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel, og anslagsvis 7,6 millioner barn under fem år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Størstedelen av mødredødsfallene forekommer under eller umiddelbart etter fødsel, mens et barns risiko for å dø er størst de første 28 dagene av livet.

De aller fleste dødsfall blant barn, gravide og fødende kan forhindres med effektiv medisinsk behandling, men altfor ofte kommer ikke de billige, effektive medisinene frem til kvinnene og barna som trenger dem.

Statsminister Jens Stoltenberg leder den nye FN-kommisjonen om livsviktige medisiner til kvinner og barn sammen med Nigerias president Goodluck Jonathan.

Del av en internasjonal dugnad

Kommisjonens arbeid er en del av FNs generalsekretær Ban Ki-moons dugnadskampanje Every Woman, Every Child for å nå FNs tusenårsmål 4 og 5 om å redusere barne- og mødredødeligheten innen 2015.  Kampanjen har en strategisk målsetning om å redde 16 millioner liv innen 2015. Lederne for UNICEF og FNs befolkningsfond (UNFPA), henholdsvis Anthony Lake, og Dr. Babatunde Osotimehin, skal lede sekretariatet og oppfølgingen av den nye FN-kommisjonens arbeid.

Kommisjonen har en ambisiøs tidsplan, og skal legge fram endelige anbefalinger under flere høynivåmøter i år, deriblant G20-møtet i juni og FNs generalforsamling i september.

Norad bidrar til kommisjonens arbeid gjennom helsefaglig tilrettelegging, kvalitetssikring og kommunikasjon i samarbeid med statsministerens kontor og utenriksdepartementet. Norge er representert med tre representanter i kommisjonens arbeidsgrupper.

Spørsmål og svar om FNs kommisjon for livsviktige medisiner til kvinner og barn

Hvorfor en kommisjon?:

 • Globalt dør det hvert år ca. 358.000 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel, og anslagsvis 7,6 millioner barn under fem år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Størstedelen av mødredødsfallene forekommer under eller umiddelbart etter fødsel, mens et barns risiko for å dø er størst de første 28 dagene av livet.
 • Opptil halvparten av alle dødsfall blant nyfødte skjer innen de første 24 timene etter fødselen, og 75 % inntreffer i løpet av den første uken.
 • Barn i lavinntektsland har nesten 18 ganger større sannsynlighet for å dø før de fyller fem år enn barn i høyinntektsland.
 • De aller fleste dødsfall blant barn, gravide og fødende kan forhindres med effektiv medisinsk behandling, men altfor ofte kommer de billige, effektive medisinene ikke frem til kvinnene og barna som trenger dem.

To eksempler:

En studie i Bangladesh fant at rundt halvparten av distriktssykehusene og helsestasjonene ikke hadde den anbefalte medisinen (oxytocin) mot blødning etter fødselen på lager. Oxytocin koster fra én til fire kroner per behandling.

En studie i Malawi fant at distriktshelsestasjoner ikke hadde nødvendig antibiotika for å kunne behandle lungebetennelse (den sykdommen som dreper flest barn), i seks måneder av ett årsperiode. Kostnaden per tablett av antibiotika amoxicillin er mindre enn 10 øre.

 • Det er beregnet at mer enn 200 millioner kvinner verden over som ønsker å utsette neste fødsel, eller ikke å få barn, mangler tilgang på prevensjon.
 • Årsakene til manglende medisiner er sammensatt og inkluderer blant annet ineffektive innkjøps- og forsyningssystemer og manglende produksjonskapasitet. Til og med land som USA sliter med å få tak i noen av disse vanlige, billige medisinene.
 • Selv om store fremskritt er gjort for å oppnå tusenårsmålene 4 og 5 (mot mødre- og barndødelighet), så vil sannsynligvis mange av de afrikanske landene sør for Sahara og mange land i Sør-Asia ikke oppnå målene innen 2015.
 • Umiddelbar og felles innsats er nødvendig for å bistå landene å redusere mødre- og barnedødelighet.
 • Nøyaktig hvor mange liv som kan reddes med økt tilgang til riktige medisiner er vanskelig å si i og med at helsedata fra utviklingsland er begrenset. Men det som er helt klart er at tilgang på riktige medisiner kan forhindre dødsfall som blant annet skyldes diaré (som dreper 1,5 millioner barn hvert år), lungebetennelse (som dreper 5 millioner barn årlig) eller blødning etter fødselen (som dreper ca. 150.000 mødre).

Om FNs Kommisjon for livsviktige medisiner til kvinner og barn:

 • Nigerias president Goodluck Jonathan og Norges statsminister Jens Stoltenberg skal lede en FN-kommisjon for å forbedre tilgangen til vesentlige livreddende medisiner for kvinner og barn i lavinntektsland.
 • FNs barnefond (UNICEF) og FNs befolkningsfond (UNFPA) er sekretariat og leder kommisjonens arbeidsgrupper.
 • FN-kommisjonen vil engasjere seg på høyeste nivå for å oppnå enighet rundt prioriterte tiltak for å øke tilgjengelighet, sørge for lavere priser og mer effektiv bruk av livsviktige medisiner for mødre og barn. Med andre ord, pasienter bør få den riktige medisinen på det riktige tidspunktet i henhold til kunnskapsbaserte retningslinjer, administrert (hvis nødvendig) av helsepersonell, og til en overkommelig pris.
 • Kommisjonen skal følge en ambisiøs tidsplan med framlegging av de endelige anbefalingene på ulike høynivåmøter, inkludert G20-møtet i juni og FNs generalforsamling i september 2012. 
 • Flere tekniske eksperter vil også delta i prosessen med å gi råd om forsyning, godkjenning av medisinene, logistikk og innovasjon. 
 • 12 forskjellige medisiner og produkter for å bedre mødre og barns helse, samt familieplanlegging vil bli vurdert i første omgang
 • Norge støtter kommisjonens arbeid med en halv million amerikanske dollar.
 • Norad bidrar til kommisjonens arbeid gjennom helsefaglig tilrettelegging, kvalitetssikring og kommunikasjon i samarbeid med statsministerens kontor og utenriksdepartementet. Norge er representert med tre representanter i kommisjonens arbeidsgrupper.

Information about the Commission in English

Publisert 23.03.2012
Sist oppdatert 16.02.2015