Norad kårer norgesmesteren i bistand

Norge er i verdenstoppen når det gjelder å gi bistand. Men hvem i Norge kan mest om hva pengene går til og hva som kommer ut av det? Det ønsker Norad å finne ut av og lanserer "Norgesmesterskapet i bistand".

Se kampanjen:

Besøk kunnskapskonkurransen på:
www.nmibistand.no 

Se også
www.gjenfodt.no

Følg kampanjen på twitter:
#nmibistand

Norge gir nærmere 28 milliarder kroner i året til bistand, men kunnskapen om hva pengene brukes til, kunne vært bedre. Mange mener mye om norsk bistand, men det kan være greit med kunnskap også. Få vet for eksempel hvilket land som mottar mest penger fra Norge eller hvilke konkrete resultater innsatsen gir. Dette er noe av hva Norad håper å endre gjennom "Norgesmesterskapet i bistand".

– Vi har gjennom 50 års arbeid fått betydelig kunnskap om hvordan bistand kan bidra til positiv endring i verden. Denne kunnskapen ønsker vi å dele, sier Villa Kulild, direktør i Norad. - Arbeidet vi i Norge har bidratt til, har også ført til mange positive resultater, og det er vi stolte av å vise frem. Det er viktig at ungdom engasjerer seg i internasjonale utviklingsspørsmål, det angår den verden de skal leve i, legger Kulild til.

nmibistand_logo
- Det er mange som har sterke meninger om bistand, men det skader ikke å ha kunnskap også. Velkommen til konkurranse på www.nmibistand.no

Hun understreker at kunnskap er avgjørende for å skape gode resultater. – Vi mener at denne kunnskapen ikke bare er relevant for noen få, men noe flere bør få ta del i, sier Kulild. Derfor inviterer nå Norad til en kunnskapskonkurranse hvor det skal kåres to norgesmestere. Én gjennom en individuell konkurranse som er åpen for alle samt én som er åpen for alle klasser i videregående skole.

– For skoleklassen som vinner venter en spennende klassetur til Tanzania, et av landene Norge har samarbeidet lengst med. Der vil de få oppleve eksempler på resultater av norsk bistand. De vil få se at Tanzania er et land som både har store fattigdomsproblemer og store utviklingsmuligheter, sier Kulild.

Nye tider krever ny kunnskap

Pressekontakter:

De siste femti årene er verdens befolkning blitt fordoblet, og økt globalisering gir nye utfordringer innen bistandsarbeid.

– Før bodde de fleste fattige i fattige land. Nå bor 70 prosent av de aller fattigste i mellominntektsland som Kina og India. Dette gjør at vi må tenke annerledes om bistand. Kunnskap om rettferdig fordeling av rikdom og makt er blitt viktigere, sier utviklingsminister Heikki Holmås (SV).

Publisert 12.09.2012
Sist oppdatert 16.02.2015