Lite kunnskap om norsk bistand

Mange mener mye om norsk bistand, og de aller fleste er for at Norge skal gi bistand til fattige land. Men når det kommer til kunnskap om hva norske bistandspenger blir brukt til, hvor de brukes og resultatene av bistanden, står det dårligere til.
Få vet at Brasil er det landet som mottar mest norsk bistand, ifølge en fersk undersøkelse Norad har fått gjennomført.
Foto: Espen Røst

En undersøkelse Norstat har gjort for Norad viser at kun en prosent av nordmenn vet hvilket land som mottar mest i bistand fra Norge. Det korrekte svaret er at Brasil toppet listen i 2011 og 2010 takket være regnskogmilliardene, mens Tanzania og Afghanistan lå på topp i 2009.

Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at folk bryr seg lite om hva 28 milliarder årlige bistandskroner brukes til. Kun 34 prosent sier seg interessert i norsk bistand. Samtidig mener 22 prosent av befolkningen at Norges bistandsarbeid ikke gir gode resultater.

– At ikke folk går rundt og vet at Brasil på grunn av store bevilgninger til klimatiltak mottok mest norsk bistand i 2011, er ikke så veldig bekymringsfullt, sier Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm.

Se kampanjen:

Besøk kunnskapskonkurransen på:
www.nmibistand.no 

Se også
www.gjenfodt.no

Følg kampanjen på twitter:
#nmibistand

- Litt mer bekymringsfullt er det at hele 64 prosent svarer «vet ikke», og at bare henholdsvis tre og fem prosent svarer mer opplagte kandidater som Tanzania eller Afghanistan - land som i lang tid har mottatt mye norsk bistand. Dette, sammen med tilsvarende undersøkelser de senere årene, gir oss en indikasjon på at kunnskapen om norsk bistand generelt er ganske lav.

Derfor kjører vi nå kunnskapskonkurransen NM i bistand og kampanjen «Bli født på ny» i håp om at flere skal tilegne seg litt mer kunnskap, sier Bratholm.

Bistandstanken er likevel godt forankret i befolkningen. Seks av ti mener Norge har en forpliktelse til å gi til andre land. 65 prosent mener at internasjonal utvikling også kommer Norge til gode.

Publisert 19.09.2012
Sist oppdatert 16.02.2015