13 medisiner skal redde seks millioner liv

Statsminister Jens Stoltenberg og Nigerias president Goodluck Jonathan overrakte i dag en rapport med ti anbefalinger fra FNs kommisjon for livsviktige medisiner for kvinner og barn til FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

13 anbefalte medisiner og produkter

Produkter for å bedre mødrehelse

 • Oxytocin
 • Misoprostol
 • Magnesiumsulfat

Produkter for å bedre nyfødtes helse

 • Injiserbar antibiotika
 • Antenatalt kortikosteroider
 • Chlorhexidine
 • Pusteutstyr

Produkter for å bedre barns helse

 • Amoxicillin
 • Saltoppløsning
 • Sink

Familieplanlegging

 • Kvinnelige kondomer
 • Prevensjons implantater
 • Nødprevensjon

Stoltenberg og Jonathan har ledet FN-kommisjonen, som ble etablert i mars i år.

Ti anbefalinger

Kommisjonen er kommet frem til ti konkrete og praktiske anbefalinger som skal bidra til å redde livet til seks millioner av kvinner og barn de neste fem årene. Kommisjonens oppdrag har vært å prioritere tiltak for å øke tilgjengeligheten – og sørge for mer effektiv bruk – av livsviktige medisiner for mødre og barn.

Derfor har kommisjonen konsentrert seg om 13 medisiner og produkter for å nå målet om å redde seks millioner liv.

Anbefalingene er blant annet å bedre kvaliteten av medisinene og gi økt kunnskap om dem til helsearbeidere og foreldre. Flere av medisinene koster mer å frakte enn å lage. Derfor vil kommisjonen få regionale produsenter til å lage noen av disse medisinene lokalt. Dessuten vil kommisjonen bruke mobilteknologi for å sikre at de kommer frem til de kvinnene og barna som trenger dem.

Mødre dør av blødninger

Årlig dør rundt 300.000 kvinner under svangerskap eller i forbindelse med fødsel, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). De fleste dødsfallene skjer under eller rett etter fødsel. Den vanligste årsaken er blødninger. Derfor anbefaler kommisjonen blant annet to medisiner som kan stoppe blødningene.

Antall årlige dødsfall blant mødre er redusert med 200.000 siden 1990. Fortsatt er det hundre ganger større risiko for at en afrikansk kvinne dør i forbindelse med fødsel enn en kvinne som føder i et høyinntektsland, som for eksempel Norge.

Om FN-kommisjonens arbeid

FNs kommisjon for livsviktige medisiner til kvinner og barn arbeider for å øke tilgjengeligheten til, senke prisene på og bidra til mer effektiv bruk av livsviktige medisiner for kvinner og barn i lavinntektsland.

Målet er at pasienter skal få riktig medisin til rett tidspunkt i henhold til kunnskapsbaserte retningslinjer, av kvalifisert helsepersonell, og til en overkommelig pris. 

Barn dør før fylte fem år

I 2011 døde 6,9 millioner barn under fem år, viser en fersk Unicef-rapport. Det er høyt, men likevel en nedgang siden 1990. Da døde 12 millioner barn før de fylte fem år. Barn har største risiko for å dø i løpet av første levemåned.

Tilgang på riktige medisiner og utstyr kan forhindre dødsfall blant barn under fem år som blant annet skyldes diaré eller lungebetennelser. Til sammen dør nesten to millioner av disse årsakene årlig.

Medisinsk behandling

De aller fleste dødsfall blant barn, gravide og fødende kan forhindres med effektiv medisinsk behandling – til rett tid på rett sted. Ofte kommer ikke de effektive medisinene, som ikke nødvendigvis koster så mye, frem til kvinnene og barna som trenger dem.

Et eksempel fra Bangladesh viser at rundt halvparten av sykehusene og helsestasjoner i distriktene ikke hadde den anbefalte medisinen mot blødning i forbindelse med fødsel på lager. Den anbefalte medisinen koster fra én til fire kroner per behandling.
Andre steder er ikke problemet mangel på medisiner, men mangel på effektive medisiner.

En studie fra Ghana at en stor andel av medisinen mot blødninger i forbindelse med fødsel ikke virket godt nok. Den hadde rett og slett ikke nok virkestoff.

Årsakene til manglende medisiner og dårlig kvalitet er sammensatt. De skyldes blant annet ineffektive innkjøps- og forsyningssystemer, og manglende produksjonskapasitet og -kvalitet.

Familieplanlegging

Å redusere andelen barn og mødre som dør altfor tidlig eller i forbindelse med fødsel, er FNs tusenårsmål fire og fem. Mulighet til familieplanlegging er også en viktig del av tusenårsmål fem.

Beregninger viser at mer enn 200 millioner kvinner verden over – som ønsker å vente med å bli gravid eller ikke ønsker barn – mangler tilgang til prevensjon.

Kommisjonen anbefaler derfor tre produkter – kondomer til kvinner, prevensjonsimplantater og nødprevensjon. Det sistnevnte kan brukes i dagene etter ubeskyttet sex.

Se kommisjonens ti anbefalinger (engelsk)

The Commission’s 10 recommendations

Improved markets for life-saving commodities

 • Shaping global markets: By 2013, effective global mechanisms such as pooled procurement and aggregated demand are in place to increase the availability of quality, life-saving commodities at an optimal price and volume.
 • Shaping local delivery markets: By 2014, local health providers and private sector actors in all EWEC countries are incentivized to increase production, distribution and appropriate promotion of the 13 commodities.
 • Innovative financing: By the end of 2013, innovative, results-based financing is in place to rapidly increase access to the 13 commodities by those most in need and foster innovations.
 • Quality strengthening: By 2015, at least three manufacturers per commodity are manufacturing and marketing quality-certified and affordable products.
 • Regulatory efficiency: By 2015, all EWEC countries have standardized and streamlined their registration requirements and assessment processes for the 13 live-saving commodities with support from stringent regulatory authorities, the World Health Organization and regional collaboration.

Improved national delivery of life-saving commodities

 • Supply and awareness: By 2015, all EWEC countries have improved the supply of life-saving commodities and build on information and communication technology (ICT) best practices for making these improvements.
 • Demand and utilization: By 2014, all EWEC countries in conjunction with the private sector and civil society have developed plans to implement at scale appropriate interventions to increase demand for and utilization of health services and products, particularly among under-served populations.
 • Reaching women and children: By 2014, all EWEC countries are addressing financial barriers to ensure the poorest members of society have access to the life-saving commodities.
 • Performance and accountability: By end 2013, all EWEC countries have proven mechanisms such as checklists in place to ensure that health-care providers are knowledgeable about the latest national guidelines.

Improved integration of private sector and consumer needs

 • Product innovation: By 2014, research and development

Veien videre

De ti anbefalingene skal iverksettes i 49 land i verden som har høyest mødre- og barnedødelighet. Ulike land og internasjonale organisasjoner har tatt på seg et spesielt ansvar for å følge opp hver enkelt av kommisjonens anbefalinger og de 13 medisinene og produktene.

Norge skal, sammen med Verdensbanken, følge opp anbefalingen om innovativ finansiering. Til slutten av 2013 skal innovativ, resultatbasert finansering være på plass for raskt å øke tilgangen til de 13 medisinene og produktene til de som trenger det mest, og fremme innovasjon.

Fødselsdagen er fortsatt den farligeste dagen i en kvinne og et barns liv. Det trenger ikke være slik. Mange av dødsfallene kan unngås om kvinner og barn får tilgang på riktige, billige og livsviktige medisiner.
Foto: Ken Opprann
Publisert 26.09.2012
Sist oppdatert 16.02.2015