Usminket fra Norad

Det er prisverdig at Aftenposten setter søkelys på korrupsjon. Norad kjenner seg ikke igjen når Aftenposten skriver at Norad sminker informasjon.
Foto: Fredrik Naumann

Norad har lagt stor vekt på å fremlegge usminket informasjon om bistandens resultater de siste årene. De bilaterale rapportene som Norad produserer på vegne av Utenriksdepartementet er kun én av måtene vi rapporterer om resultater av bistanden.

- Vi utgir årlige resultatrapporter, der eksempler på vellykkede og mislykkede prosjekter trekkes frem. Det publiseres faglige gjennomganger i løpet av prosjektene, og vi sørger for uavhengige evaluering av norsk bistand. Dessuten utgir vi Bistandsaktuelt, et fagblad utgitt etter redaktørplakaten, sier fungerende kommunikasjonsdirektør, Bjørnulf Remme.

Både på Norads hjemmesider og på Bistandsaktuelt.no er det publisert konkret informasjon om det omtalte miljøprogrammet i Tanzania. Rapporten fra Eirik G. Jansen som Aftenposten omtaler ble lagt ut i oktober 2008. Programmet ble også omtalt i Norads Resultatrapport 2007.

Eksempel på Norads kvalitetsarbeid

Saksbehandlere i avdeling for sivilt samfunn er regelmessig ute på ”Følg pengene” reiser. Hovedmålet med disse turene er å vurdere økonomistyring og effektivitet i bruk av prosjektmidler fra Norad.

-  Vi fulgte pengene fra Norads bankkonto helt ut til bøndene og skolebarna på landsbygda i Zambia og Etiopia. I disse to eksemplene nådde pengene i høyeste grad ut dit de skulle. Konklusjonen på vår systemsjekk i disse tilfellene var at organisasjonene hadde tilfredsstillende kontrollrutiner, var kostnadseffektive og oppnådde gode resultater, sier Hans Inge Corneliussen og Kjersti Lindøe i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

Du kan laste ned begge rapportene til høyre.

Publisert 01.11.2011
Sist oppdatert 16.02.2015