FORUT driver effektiv bistand, men må fokusere sin innsats

Pressemelding: Norad har hatt en gjennomgang av FORUT sin bruk av norske bistandskroner. Konklusjonen er at FORUT driver god og effektiv bistand, men at organisasjonens kapasitet til å forvalte bistandspengene er overbelastet.

Utvikling og rus

FORUT jobber med bistand knyttet til alkohol- og rusmiddelarbeid, hvor de internasjonalt gjør en innsats som er svært positiv. FORUT fokuserer på bistand innen helse, utdanning, yrkes-opplæring, mikrofinans og kompetansebygging.

- Dette er i overensstemmelse med samarbeidslandenes egne prioriteringer og fattigdomsstrategier, og det er i tråd med norske bistandspolitiske føringer. Men det er for mange temaer for en organisasjon som FORUT, sier Gunvor Skancke, underdirektør i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

FORUT arbeider gjennom sterke og profesjonelle partnere i noen av sine samarbeidsland, men bør i framtida ha enda klarere partnerfokus og jobbe gjennom lokale partnere i alle sine samarbeidsland.

For mange temaer

- For å finne en bedre balanse mellom det å fokusere på mange temaer og FORUTs kapasitet bør organisasjonen redusere antall tematiske områder samt øke arbeidet gjennom kompetente lokale partnere i alle sine samarbeidsland, sier Anne Mossige fra Scanteam, teamleder for gjennomgangen.

Rapporten anbefaler at FORUT involverer andre norske frivillige organisasjoner i videre arbeid med bistand knyttet til alkohol- og rusmiddelarbeid.

Norad vil i oppfølgingen av rapporten særlig legge vekt på hvordan organisasjonens kapasitet og tematisk spissing tilpasses, og hvordan kapasitetsbygging av lokale partnere gjennomføres.

Her finner du rapporten til nedlasting

Kontaktinformasjon

Norads underdirektør for sivilt samfunn Gunvor W Skancke: 22 24 02 24

Norads pressetelefon: 97 71 49 66

FORUTs generalsekretær Morten Lønstad: 61 18 74 03

Anne Mossige, teamleder for rapporten: 91 72 41 32