Slik blir Norad-konferansen 2015

Temaet for årets Norad-konferanse er kvinners rettigheter og likestilling.

- Norsk utenriks- og utviklingspolitikk har prioritert kvinners rettigheter og likestilling i flere tiår. 2015 er et godt år for se på hva vi har oppnådd så langt, hva vi har lært og på hvilke felt det har vært tilbakeslag, sier kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm i Norad.

I 2015 er det 20 år siden Beijing-plattformen ble vedtatt på FNs fjerde kvinnekonferanse i Beijing. Denne handlingsplanen fastslår at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at likestilling mellom kvinner og menn er en nødvendig forutsetning for utvikling og fred.

I år er det også 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Den garanterer beskyttelse for kvinner og jenter, og sikrer dem en rolle i fredsforhandlinger og gjenoppbyggingsarbeidet etter en væpnet konflikt.

Mål og middel

- Styrking av kvinners rettigheter og likestilling er et mål i seg selv. Det er også et middel for å fremme økonomisk og sosial utvikling og redusere fattigdom.

Det finnes mange gode eksempler på resultater på området, forteller Bratholm.

- Noen av dem har vi samlet i Norads resultatrapport for 2015 med samme tema som konferansen. Det er oppmuntrende og inspirerende å lese om tiltak som bidrar til at kvinner og jenter får bedre liv.

Inspirasjon

Til årets konferanse kommer blant andre utenriksminister Børge Brende, Oxfam-leder Winnie Byanyima, Elizabeth Nyamayaro, leder for UN Women-kampanjen HeForShe og menneskerettighetsforkjemper Hassan Shire Sheikh.

- Jeg er sikker på at det blir en interessant konferanse. Vi har innledere og paneldeltakere fra bredt spekter innen arbeidet for kvinners rettigheter. Vi vil få høre fra praktikere på grunnplanet og få det store perspektivet fra toppen av multilaterale organisasjoner.

Målsettingen for konferansen er klar.

- Vi håper at deltakerne på konferansen og andre som følger den gjennom sosiale medier vil få kunnskap om resultater, oppnådde mål, utfordringer og dilemmaer knyttet til kvinners situasjon i internasjonalt perspektiv, sier Bratholm, før hun avslutter:

- Jeg håper også at konferansen skal bli til inspirasjon for engasjement i kvinners rettigheter og likestilling.

Tematiske bolker for årets konferanse

Kvinners rettigheter og likestilling 20 år etter Beijing
– hvilke seire er vunnet og hvor står kampen i dag?

Kampen for kvinners rettigheter og likestilling utkjempes i alle land. Det har skjedd en viss fremgang, men fremgangen har gått sakte og er ujevn. Noen områder trues av tilbakeslag.

Hvordan kan vi sørge for at den positive utviklingen fortsetter? Hvordan kan vi støtte myndigheter, slik at de kan oppfylle sine forpliktelser? Hvordan kan vi støtte både kvinner og menn, slik at de kan kreve sine rettigheter?

Likestilling – noe for menn?

Likestilling handler om menn og kvinner – og forholdet mellom dem. Å sørge for likestilling er både menns og kvinners ansvar.

Menn må inkluderes i likestillingsagendaen med deres egne forhåpninger, behov og rettigheter – for eksempel i rollen som fedre. Hvordan kan vi sørge for samarbeid og engasjement hos både menn og kvinner, for slik å drive likestillingsagendaen fremover?

Kvinner, fred og sikkerhet – hvordan sikre inkluderende fred?

I 2015 markerer vi at det er gått femten år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon nr. 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Denne resolusjonen har siden blitt etterfulgt av enda syv resolusjoner om samme tema.

I løpet av disse årene har det vært rettet mer oppmerksomhet mot kvinners deltakelse, rettigheter og beskyttelsesbehov i situasjoner med konflikt og i tiden etter konflikter. Fremgangen har gått langsomt og vært ujevn.

Hvordan kan internasjonale aktører og partnere bidra til å sikre at kvinner beskyttes i konfliktsituasjoner og i tiden etterpå, og at kvinner kan delta i byggingen av en rettferdig og bærekraftig fred?

Publisert 12.11.2015
Sist oppdatert 13.11.2015