Bafana Khumalo
Bafana Khumalo i Sonke mener machokulturen er ødeleggende for mange menn.
Foto: Sonke Gender Justice

- Likestilling handler ikke bare om kvinner

Innledere til Norad-konferansen mener det er synd på machomenn og vil lære dem å gråte.

- Én måte å utfordre machonormene på er å sosialisere menn til å gråte når de er i smerte, sier Bafana Khumalo. Han er en av grunnleggerne av den sørafrikanske organisasjonen Sonke Gender Justice.

Khumalo og Sonke-direktøren Dean Peacock kommer til Norad-konferansen 2015, der temaet er kvinners rettigheter og likestilling.

Sonke legger stor vekt på at arbeid med kjønn og likestilling handler om alle kjønn, ikke bare kvinner. I tillegg jobber de med å motvirke kjønnsbasert vold og å hindre spredning av hiv. Alt dette henger tett sammen, ifølge Sonke-stifterne.

- Fra Cape Town til Kivu til Kairo, fra Abidjan til Antananarivo, er menn innblandet i helse- og menneskerettighetskriser i hele Afrika, sier Peacock.

Sonke betyr «oss alle» eller «sammen» på zulu.

Likestillingskampanjer rettet mot menn

- Arbeid med progressive kjønnslover har fått flere tilbakeslag fordi menn ofte føler seg uengasjerte i kjønnsdiskusjonene. En konsekvens er at flere motstår endringer i kjønnsrollene, sier Khumalo.

«One Man Can» er en av Sonkes flaggskip-kampanjer innen likestillingsarbeid. Kampanjen oppmuntrer menn til å aktivt engasjere seg i likestilling, hindre kjønnsbasert vold og ta grep mot spredning av hiv. Målgruppen er sørafrikanske menn.

- Vi tilrettelegger workshops for menn og gutter om kjønnsbevissthet og kritikk av maktmisbruk. Vi bruker en inkluderende tilnærming til temaet, sier Khumalo.

Sonke jobber aktivt i offentligheten for å oppfordre til holdningsendringer. De henvender seg til politikere og religiøse ledere, og jobber med å få dem til å mobilisere.

- Menn er en helt essensiell deltaker i kjønnsdebatten, sier Khumalo.

I Norads resultatrapport for 2015 blir Sonkes arbeid med menns holdninger trukket frem.

Vil «machokulturen» til livs

- Machokulturen er bygget på forståelsen om at menn er tøffe. Menn skal ikke føle noen smerte, og bør ikke vise svakhet. Dette er ikke sant. Menn føler smerte og har svakheter som de gir uttrykk for på den ene eller andre måten, sier Khumalo.

Forebygging av kjønnsbasert vold og hiv-spredning har vært viktige temaer for «One Man Can»-kampanjen. Dette er endringer som, ifølge Sonke, i stor grad må skje gjennom menns holdninger.

- Menn dør av hiv og andre sykdommer rett og slett fordi de ikke vil gå til helseinstitusjonen for å søke hjelp når de er syke. Det blir sett på som svakhet. Denne machokulturen må bli utfordret, sier Khumalo.

- Machokulturen bidrar også til mye vold fra menn, legger Peacock til.

Utfordringer

Peacock og Khumalo forteller at Sonkes likestillingsarbeid møter mange utfordringer. I tillegg til likegyldighet, er det også mange som er sterkt uenige med arbeidet de gjør.

- Flere menn motsetter seg endring. Det er ikke lett å gi fra seg privilegier. Noen menn ser på endring i kjønnsroller som en utfordring av manndommen. Noen ser dette som et vestlig fenomen som søker å undergrave vårt levesett. Men ingen kulturer støtter behandling av mennesker som objekter, sier Khumalo.

Peacock peker på at finansiering også er en stor utfordring for kjønnsrelatert arbeid.

- Der ledere ikke klarer å opprettholde positive verdier, blir det vanskelig å overbevise samfunnet til å være mer kjønnssensitive. Vi samarbeider med beslutningstakere om å bevisstgjøre dem om den viktige rollen de kan spille som forkjempere for endring, sier Khumalo.

Peacock forteller at de ofte opplever manglende respons fra offentlig og privat sektor.

- Altfor ofte er de en del av problemet selv. Vi trenger myndigheter og privat sektor for å gjøre seg proaktivt til en del av løsningen i stedet for å bidra til styrkingen av sosiale problemer, sier Peacock.

Machomenn under hardt press

- Patriarkatet overfører mye makt til menn. Menn forventes å være beskyttere og forsørgere. Det er ikke alltid mulig, eller ønskelig. Det legger en stor byrde på menn, som har en tendens til å definere sin manndom gjennom disse forestillingene, sier Khumalo.

Sonke-stifterne mener privilegiene av et mannsdominert samfunn har en høy pris for menn.

- Disse kostnadene kan komme i form av svekket fysisk og psykisk helse, økt risiko for skade, begrenset intimitet og overfladiske vennskap, sier Peacock.

- I Sør-Afrika opplever vi at mange kvinnedrap er utført av menn som føler seg presset av å ikke kunne være forsørgere på grunn av arbeidsledighet. De ser på seg selv som mislykkede i samfunnet fordi de ikke passer inn i normen av hva det vil si å være mann, sier Khumalo.

Likestilte menn får bedre helse

Likestilling har en rekke positive sider også for menn, ifølge stifterne av Sonke.

- Våre erfaringer og forskning bekrefter at dette er sant: Det gir en svært reell gevinst for menn å endre urettferdige, restriktive og farlige kjønnsroller, sier Peacock.

Sonke driver også med forskning på menns holdninger. De henviser til at de har funnet flere resultater som tilsier at endringer i menns holdninger har positive effekter.

- Menn som er involvert i et rettferdig forhold, har en tendens til å støtte deres partnere, dele på husarbeid og tilbringe mer kvalitetstid med barne sine. Bedre helse blir ofte et resultat av dette, sier Khumalo.

Men Sonke-direktøren understreker at likestilling, voldproblematikk og sykdomsspredning er kompliserte felt.

-  Å få menn i kontakt med sine følelser er bare en av mange måter å løse kjønnsbasert vold og hiv-spredning. Det vi trenger er at regjeringen vår gjennomfører sterke, kunnskapsbaserte strategier rundt vold og hiv. Vold mot kvinner må ikke bli tolerert. Overlevende må få de helsemessige og strafferettslige tjenester de har krav på av grunnloven vår. Vi trenger en helhetlig nasjonal strategisk plan for å avslutte kjønnsbasert vold, sier Peacock.

Publisert 06.12.2015
Sist oppdatert 06.12.2015