Norad-konferansen 2013

Utenriksminister Børge Brende, Unicefs generaldirektør Anthony Lake, Amina J. Mohammed, FNs spesialrådgiver for utviklingsplanlegging etter 2015 og H. K. H. Kronprinsesse Mette-Marit er blant innlederne når norsk bistand til helse og utdanning tas opp på årets Norad-konferanse.