Program for Norad-konferansen 2012

Norad ønsker velkommen til konferanse om fremtidens bistand. Samtidig ser vi tilbake på 60 år med erfaringer når årets resultatrapport om forvaltning av naturressurser legges frem.

09.00 – 10.00: Bistandens rolle for utvikling i fremtiden

Norske og internasjonale perspektiver på utfordringer og mulige løsninger.

 • Velkommen, ved direktør Villa Kulild, Norad
 • Heikki Eidsvoll Holmås, utviklingsminister
 • Nancy Birdsall, leder for Center for Global Development

10.00 – 12.15: Resultater av norsk bistand til naturressursforvaltning

Villa Kulild presenterer Norads resultatrapport 2012, som kommenteres av stortingsrepresentanter. Deretter retter vi blikket fremover og diskuterer hvordan Norge kan bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling.

Debatt med følgende medlemmer fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité:

 • Ine M. Eriksen Søreide (H), leder
 • Eva Kristin Hansen (Ap)
 • Peter N. Myhre (FrP)
 • Snorre Serigstad Valen (SV)

Lunsj

Uformell samtale med to av Norads medarbeidere

12.15 – 14.00: Visjoner for arbeidet med å oppnå økonomisk og bærekraftig utvikling

Hvilken rolle kan bistanden spille for å få til de nødvendige endringene?

 • Professor Jeffrey Sachs, leder for The Earth Institute,
  Columbia University.
 • Etterfulgt av samtale mellom Jeffrey Sachs, Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister og leder av verdenskommisjonen for miljø og utvikling og Arvinn Gadgil, statssekretær i Utenriksdepartementet.
 • Perspektiver fra et samarbeidsland, ved viseutenriksminister Effron Lungu, Zambia.

14.00 – 14.45: Refleksjoner om klima og fattigdom. Hvordan skal Norge bidra fremover?

 • Hege Hertzberg, utviklingspolitisk direktør i Utenriksdepartementet
 • Elisabeth Rasmusson, generalsekretær i Flyktninghjelpen
 • Asuncion St. Clair, forskningsleder i Cicero

Ordstyrer: Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad.

Om gjestene:

 • Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. FN opprettet i 1983 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtland-kommisjonen) som ble ledet av Gro Harlem Brundtland. Kommisjonsrapporten «vår felles fremtid» stadfestet at det var nødvendig å bruke naturressurser på en bærekraftig måte for å oppnå økonomisk vekst, som ikke går på bekostning av fremtidige generasjoner. Begrepet bærekraftig utvikling ble lansert, også i norsk utviklingspolitikk. 
 • Professor Jeffrey D. Sachs er direktør for Earth Institute ved Columbia University. Han ledet FNs tusenårsprosjektet fra 2002 og 2006, er generalsekretær Ban Ki-moons spesialrådgiver på tusenåresmålene og leder nå også The Sustainable Development Solutions Network.
 • Heikki Eidsvoll Holmås er Norges utviklingsminister.
 • Nancy Birdsall er president i Center for Global Development (CDG). CDG er en uavhengig tankesmie og forskningsinstitutt med mål om å redusere global fattigdom. Nancy Birdsall har en doktorgrad i økonomi fra Yale University.
 • Villa Kulild er direktør i Norad.
Publisert 08.11.2012
Sist oppdatert 16.02.2015